W zakładce Urządzenia użytkownik może zdalnie wykonać różne operacje takie jak: dodanie nowych urządzeń, zainstalowanie agentów lub aplikacji, konfiguracja niektórych funkcjonalności, aplikowanie polityk itp.

Dostosowanie widoku listy urządzeń

Kliknięcie na nazwę kolumny pozwala na sortowanie po wszystkich właściwościach w widoku listy. Istnieje także możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku Dostosowania widoku tabeli. Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna dostępnych akcji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście Urządzeń są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Dodawanie nowego urządzenia do systemu FAMOC

Ta funkcja pozwala zarejestrować pojedyncze urządzenie przy użyciu różnych metod: e-mail, numer telefonu lub kod QR; lub uruchomienie urządzenia w trybie Device Owner korzystając z NFC lub kodu QR. Aby dodać jedno urządzenie do systemu, najedź na przycisk Dodaj nowe urządzenie  w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Zarejestruj urządzenie". Pojawi się okno modalne krok po kroku i poprowadzi Cię przez proces rejestracji.

 

Najpierw wybierz użytkownika urządzenia i, w razie potrzeby, wprowadź jego adres e-mail i numer telefonu.

Drugi krok pokazuje, jakie zasady i aplikacje zostaną przypisane do urządzeń. Jest to oparte na grupie urządzeń lub grupie użytkowników.

 

W trzecim kroku wybierz żądaną metodę rejestracji. Dostępne są następujące opcje:

Wysłanie linku rejestracyjnego

Link do strony rejestracji może zostać wysłany na adres email użytkownika lub SMS-em. Uwaga: Aby użyć opcji SMS, musisz mieć zainstalowaną bramkę SMS.

Zeskanowanie kodu QR

Aby to zrobić, użyj wbudowanego w urządzenie aparatu lub pobranej aplikacji zewnętrznej, która umożliwia odczytanie i otwarcie kodu QR. Aplikacja powinna zostać ustawiona na automatyczne otwieranie linków. W przeciwnym razie kod QR może zostać uznany za wykorzystany przed otwarciem go w przeglądarce internetowej. Po zeskanowaniu urządzenie wyświetli stronę dodawania nowego urządzenia z możliwością pobrania modułu FAMOC Base Agent. Po pobraniu pliku Base Agent rekord nowego urządzenia zostanie utworzony automatycznie w systemie i urządzenie zostanie przypisane do aktualnie zalogowanego użytkownika. 

Konfiguracja w trybie Właściciela urządzenia

Ten wybór umożliwia zarejestrowanie urządzenia z Androidem w trybie właściciela urządzenia. Pierwszy etap tego procesu jest opcjonalny i pozwala administratorowi skonfigurować połączenie WLAN na urządzeniu podczas rejestracji (Pamiętaj, że urządzenie będzie wymagać dostępu do Internetu, aby komunikować się z FAMOC i poprawnie skonfigurować i zakończyć proces rejestracji.) Następnie, wybierz jedną z dwóch metod rejestracji w trybie Device Owner: rejestracja NFC lub QR.

Wykorzystanie metody NFC wymaga urządzenia z aktywną komunikacją NFC, które jest już zarejestrowane w FAMOC (niekoniecznie w trybie DO). Takie urządzenie powinno zostać wybrane jako urządzenie nadrzędne (Master) do skanowania. Wybierz urządzenie i kliknij "Start". Urządzenie nadrzędne otrzyma żądanie rozpoczęcia skanowania NFC. Użyj urządzenia docelowego, aby zeskanować nowe urządzenie, ustawiając urządzenia tyłem do siebie. Kiedy nowe urządzenie zostanie wykryte przez urządzenie nadrzędne, dotknij ekranu na urządzeniu nadrzędnym, aby rozpocząć proces rejestracji. Nowe urządzenie zostanie przypisane do wybranego użytkownika. Uwaga: ta metoda wymaga, aby oba urządzenia były wyposażone w funkcję NFC, z włączoną funkcjonalnością na urządzeniu nadrzędnym. Urządzenie docelowe musi być przywrócone do ustawień fabrycznych lub nowe z systemem Android 6.x lub nowszym.

Metoda QR nie wymaga zarejestrowania dodatkowego urządzenia. Dostęp do QR Reader można łatwo uzyskać dotykając ekranu powitalnego na zresetowanym/nowym urządzeniu sześć razy. Po zeskanowaniu kodu rozpocznie się proces rejestracji.

Uwaga: ta metoda jest dostępna tylko dla urządzeń z systemem Android 7.x wyższym.

 

Po wykonaniu wszystkich kroków dojdziesz do okna potwierdzenia, wyświetlającego bieżący stan rejestracji. Możesz teraz śledzić komunikaty o postępie na ekranie, zarejestrować inne urządzenie lub przejść do szczegółów nowo dodanego urządzenia. Okno może w tym momencie zostać bezpiecznie zamknięte, ponieważ nie jest konieczne kontynuowanie procesu rejestracji. Proces można monitorować w widoku Logów.

Tworzenie wpisu urządzenia do przyszłej rejestracji

Inną możliwością jest stworzenie nowego rekordu urządzenia w systemie i dodanie go po uzupełnieniu podstawowych danych.

Aby to zrobić, najedź na przycisk w zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję "Utwórz wpis (dodaj później)".

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz model urządzenia i platformę (opcjonalnie) z okna dostępnych akcji i wciśnij przycisk Dodaj. Do określenia tych parametrów możesz użyć okna wyszukiwania.

 1. Wypełnij inne pola, by opisać urządzenie (opcjonalnie).

 2. Przypisz predefiniowaną kartę SIM.

 3. Przypisz użytkownika urządzenia.

 4. Zakończ, klikając przycisk Utwórz.

Kiedy wszystkie dane urządzenia są uzupełnione, administrator systemu FAMOC może rozpocząć proces przypisywania, zarówno z listy w zakładce URZĄDZENIA oraz z wybranego widoku danych urządzenia:

 1. Wybierz urządzenie z listy lub kliknij na urządzeniu.

 2. Użyj przycisku przypisywania urządzenia.

 1. Kiedy pojawi się okno dostępnych akcji, należy wybrać metodę wysyłania powiadomień:

  • Wybierz automatycznie

  • Tylko email

  • Tylko SMS

  • Bez powiadomienia

 1. Wybierz, czy urządzenie ma zostać przypisane natychmiast czy zostanie to zaplanowane na później.

 2. Status operacji przypisania może być sprawdzony w danych urządzenia w zakładce Logi.

 1. Po otrzymaniu na urządzenie wiadomości o przypisaniu, użytkownik rozpoczyna instalację agenta FAMOC.

Kiedy proces przypisania urządzenia się zakończy, administrator może zobaczyć status urządzenia i zacząć nim zarządzać.

Widok statusu urządzenia

W widoku szczegółów urządzenia możesz zobaczyć informacje o urządzeniu, w tym nazwę użytkownika, numer karty SIM, opis, IMEI, numer MAC WLAN, numer seryjny i datę ostatniego kontaktu. W poniższych zakładkach możesz również zobaczyć status urządzenia, ogólne parametry, aplikacje, dzienniki i przypisane grupy.

Na karcie stanu urządzenia można zobaczyć graficzną reprezentację polityk, profilu do pracy, powiadomień i statusu synchronizacji. Zielony kolor okręgu oznacza, że wszystko jest w porządku, Żółty - ostrzeżenie, Czerwony - ważne ostrzeżenie, Szary - nie dotyczy. Kliknięcie każdego okręgu wyświetla dodatkowe szczegóły.

 • Urządzenie: szczegółowe informacje o stanie polityki zastosowanej w urządzeniu, w tym ograniczenia bezpieczeństwa, obowiązkowe aplikacje i konfiguracje

 • Profil do pracy: szczegółowe informacje o stanie kontenera na urządzeniu, zastosowane ograniczenia bezpieczeństwa, aplikacje i konfiguracje

 • Powiadomienia: alerty związane z urządzeniem

 • Status synchronizacji: informacje o harmonogramie kontaktu urządzenia

 • Stan serwera proxy Exchange: szczegółowe informacje o połączeniu i zastosowanej polityce (tylko urządzenia z włączonym proxy Exchange)

Akcje podstawowe

Podstawowe akcje są dostępne w menu pod opisem urządzenia. Wszystkie operacje zarządzające znajdują się w oknie dostępnych operacji, do których można uzyskać dostęp z menu po kliknięciu ikony More ActionsPrzycisk akcji**Opis**imgWybierzimgDodaj nowe urządzenieimgDostosuj wygląd tabeliimgOdśwież politykęimgOdśwież restrykcjeimgPobierz dane monitora urządzeniaimgPrzypisz urządzenieimgZainstaluj aplikacjęimgWyślij konfiguracjęimgUsuńimgWięcej akcjiimgSzybkie akcje Aktualizacja oprogramowaniaOdinstaluj aplikacjęOdnów certyfikatOdwołaj certyfikatPobierz bieżące położeniePobierz dane monitora urządzeniaPrzypisz urządzenieResetuj kod blokadyUruchom aplikacjęUruchom zdalny dostępUsuńUsuń konfiguracjęWyślij konfiguracjęWyślij wiadomośćWłącz tryb serwisowyZainstaluj aplikacjęZainstaluj certyfikatimgDziałania nadzwyczajne Oznacz jako wyczyszczoneWyczyść urządzenieWyłącz profil do pracyZablokuj urządzenieZaznacz jako skradzioneimgPrzypisanie Odłącz od grupyPrzypisz do grupyZmień karttę SIMZmień modelZmień platformęZmień użytkownikaimgPolityka Odśwież politykęOdśwież restrykcjeOdśwież politykę AndroidimgLogi urządzenia Włącz logiPobierz logi z urządzenia .

Przycisk akcji

Opis

Wybierz

Dodaj nowe urządzenie

Dostosuj wygląd tabeli

Odśwież politykę

Odśwież restrykcje

Pobierz dane monitora urządzenia

Przypisz urządzenie

Zainstaluj aplikację

Wyślij konfigurację

Usuń

Więcej akcji

Szybkie akcje


 • Aktualizacja oprogramowania
 • Odinstaluj aplikację
 • Odnów certyfikat
 • Odwołaj certyfikat
 • Pobierz bieżące położenie
 • Pobierz dane monitora urządzenia
 • Przypisz urządzenie
 • Resetuj kod blokady
 • Uruchom aplikację
 • Uruchom zdalny dostęp
 • Usuń
 • Usuń konfigurację
 • Wyślij konfigurację
 • Wyślij wiadomość
 • Włącz tryb serwisowy
 • Zainstaluj aplikację
 • Zainstaluj certyfikat

Działania nadzwyczajne


 • Oznacz jako wyczyszczone
 • Wyczyść urządzenie
 • Wyłącz profil do pracy
 • Zablokuj urządzenie
 • Zaznacz jako skradzione

Przypisanie


 • Odłącz od grupy
 • Przypisz do grupy
 • Zmień karttę SIM
 • Zmień model
 • Zmień platformę
 • Zmień użytkownika

Polityka


 • Odśwież politykę
 • Odśwież restrykcje
 • Odśwież politykę Android

Logi urządzenia


 • Włącz logi
 • Pobierz logi z urządzenia


Dodawanie wielu urządzeń do FAMOC

Ta funkcjonalność pozwala na automatyczne dodawanie masowe urządzeń przy pomocy funkcji DEP (dla urządzeń Apple), Android zero-touch (dla urządzeń Android) or KME (dla urządzeń Samsung Android). Procedura jest prosta i intuicyjna. Aby dodać urządzenia masowo najedź kursorem na przycisk C:\Users\lukasz.orzeszek\Desktop\Dokumenty\GUI - devices guide\screeny\5.pngw zakładce URZĄDZENIA i wybierz opcję Masowe dodawanie.

DEP

Aby zsynchronizować nowe konto DEP wybierz metodę Apple DEP. Następnie kliknij Rozpocznij. Wyświetli się okno modalne, które przeprowadzi Cię przez cały proces. Po załadowaniu klucza DEP do FAMOC-a wyświetli się okno podsumowania z podstawowymi informacjami o koncie: Nazwa, Apple ID administratora oraz Liczba urządzeń dostępnych na koncie.

Po zamknięciu okna możliwe będzie edytowanie konkretnych ustawień konta.

W sekcji Ogólne:

 • Jeśli opcja “Zezwól na usunięcie MDM przez użytkownika” będzie aktywna, użytkownicy nie będą mogli odinstalować z urządzenia oprogramowania MDM.

 • Jeśli opcja “Wymagaj zalogowania się przez użytkownika” będzie aktywna, urządzenia będą automatycznie przypisane do użytkowników po rejestracji. W innym przypadku użyty będzie użytkownik określony w polu “Domyślny użytkownik urządzenia”.

 • Uzupełnienie pól w sekcji “Informacje o organizacji” jest opcjonalne, informacje te będą wyświetlane na urządzeniu w trakcie rejestracji.

Sekcja “Ustawienie ekranów startowych” pozwala wybrać które ekrany będą wyświetlone podczas instalacji profilu.

Po skonfigurowaniu konta DEP zgodnie z własnymi wymaganiami, kliknij “Synchronizuj”. Informacje o profilu zostaną wysłane do Apple i przypisane do urządzeń skojarzonych z kontem DEP, a wpisy o tych urządzeniach zostaną utworzone w FAMOC. 

W tym momencie urządzenia są gotowe do rejestracji, a ilość pomyślnie zsynchronizowanych urządzeń będzie wyświetlana wraz z datą wygaśnięcia tokena serwera. Po powrocie do menu Synchronizacji Apple DEP, widoczna będzie tabelka istniejących kont DEP. FAMOC umożliwia korzystanie z wielu kont DEP wewnątrz pojedynczej organizacji. Wszystkie zsynchronizowane konta będą wyświetlane w tej tabelce.

Tabela kont DEP wyświetla: Nazwy kont, Identyfikator Admina, Datę wygaśnięcia tokena serwera, Datę ostatniej synchronizacji, Liczbę zsynchronizowanych i zarządzanych urządzeń oraz Status synchronizacji. Przyciskpozwala wykonać określone operacje dla każdego konta DEP: Edytować ustawienia, Usunąć konto, Zatrzymać synchronizację, Uruchomić ponownie synchronizację, Zsynchronizować konto teraz lub Odnowić token serwera. Wszelkie zmiany w ustawieniach konta wymagają synchronizacji (zaplanowanej lub ręcznej) aby wprowadzić efekty na urządzeniach.

Więcej informacji na temat DEP zawiera dokumentacja FAMOC Apple DEP.

Android zero-touch

Aby zaimportować urządzenie z Androidem na konto zero-touch, wybierz opcję Android zero-touch. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Na pierwszym etapie zostaniesz poproszony o autoryzację swojego konta za pomocą właściwego e-maila. Następnym krokiem jest podjęcie decyzji, które informacje będą wyświetlane na urządzeniu podczas rejestracji (np. Nazwa firmy). Po wybraniu urządzeń do zaimportowania naciśnij Synchronizuj. Urządzenia zostaną pomyślnie zaimportowane.

Więcej informacji można znaleźć w przewodniku „Android Enterprise zero-touch”.

KME

Aby zarejestrować urządzenia Samsung z systemem Android masowo przy użyciu Knox Mobile Enrollment, wybierz metodę Samsung KME. Następnie kliknij przycisk Rozpocznij. Pojawi się znajome okno, prowadzące przez cały proces. Po przesłaniu pliku CSV do FAMOC, a następnie z powrotem do Samsung KNOX, zostanie wyświetlona tabela historii importu urządzeń, z której można w razie potrzeby ponownie pobrać plik CSV z listą urządzeń.

Więcej informacji na temat KME można znaleźć w dokumentacji FAMOC KNOX Mobile.

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp jest narzędziem, które umożliwia Administratorowi zdalne zarządzanie urządzeniem użytkownika. Rozwiązanie pozwala na dostęp do ekranu telefonu w czasie rzeczywistym i umożliwia administratorowi przejęcie kontroli nad urządzeniem po wyrażeniu zgody na to przez użytkownika.

W celu uruchomienia funkcji Zdalny Dostęp należy przejść do widoku urządzeń, wybrać urządzenie i nacisnąć przycisk  w menu. Następnie wybierz Uruchom Zdalny Dostęp i naciśnij Wykonaj:

 

Zobaczysz wiadomość „Oczekiwanie na zgodę użytkownika” na ekranie oraz „Wczytywanie konfiguracji” na swoim urządzeniu. Po chwili użytkownik urządzenia otrzyma pytanie o zgodę na Zdalny Dostęp, które należy potwierdzić i w efekcie ekran urządzenia pojawi się w konsoli FAMOC.

 

Po podłączeniu urządzenia do FAMOC możesz w łatwy sposób przeglądać zawartość i wykonać potrzebne operacje. Dodatkowo, w dolnym prawym rogu są trzy przydatne przyciski.

Przycisk  odświeża połączenia z urządzeniem.

Naciskając  zakładka Ustawień pojawi się po prawej stronie ekranu, gdzie możesz ustawić jakość wyświetlanego urządzenia. Zapisz wszystkie zmiany przyciskiem Wykonaj.

Po wciśnięciu Managera Plików  zobaczysz wszystkie foldery i pliki, które są obecnie na urządzeniu. W tej sekcji możesz ściągnąć pliki na swój komputer, załadować pliki ze swojego komputera na urządzenie i przenieść pliki do innych folderów na urządzeniu.

Możesz zminimalizować okno i zamknąć sesję za pomocą przycisków w prawym górnym roguminimize.png i zmaksymalizować ekran przyciskiem oko.pngw prawym dolnym rogu.