W zakładce Aplikacje użytkownik może zarządzać komponentami, które mogą być zainstalowane na urządzeniach mobilnych. Wszystkie aplikacje dodane do systemu mogą być posortowane poprzez wybranie odpowiedniej kolumny. Możliwe jest wyświetlenie szczegółów takich jak ikona, wersja, grupa aplikacji, platforma czy źródło. Użytkownik może także spersonalizować, które z kolumn mają być wyświetlane.

Widok listy aplikacji

Lista aplikacji – widok kafelek

 Zaznacz – po naciśnięciu tego przycisku możliwy jest wybór wszystkich aplikacji z listy.

Odznacz – widoczne, kiedy jest aktywne.

 Dodaj aplikację – otwiera okno wykonania operacji.

 okno wyszukiwania – pozwala na wyszukanie aplikacji po nazwie.

 Dostosuj wygląd tabeli – pozwala dodać lub usunąć kolumny z zakładki Aplikacji. 

Wybierz widok kafelek – zmienia widok listy aplikacji na widok z kafelkami ikonek

Wybranie aplikacji z listy pozwala administratorowi na rozpoczęcie operacji dla różnych komponentów w tym samym czasie.

Lista aplikacji – wybrane elementy


Kafelki aplikacji – wybrane elementy

Dostosowywanie widoku listy urządzeń

Istnieje możliwość dostosowania, które kolumny będą wyświetlane przy użyciu przycisku Dostosuj wygląd tabeli. Wszystkie dostępne kolumny są wymienione po lewej stronie okna dostępnych akcji, podczas gdy kolumny aktualnie widoczne na liście Urządzeń są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić każdą z kolumn w celu zmiany kolejności ich wyświetlania na liście. W celu potwierdzenia wyboru kolumn należy nacisnąć przycisk Zapisz.

Szczegóły aplikacji

Administrator może zobaczyć szczegółowe informacje o aplikacji oraz edytować część parametrów takich jak: nazwa aplikacji, wersja, grupa etc. przez kliknięcie odpowiedniego pola.

Widok szczegółów aplikacji

Edycja nazwy aplikacji


Podstawowe operacje są dostępne w menu powyżej opisu aplikacji lub kiedy obiekt jest wybrany w zakładce Aplikacje. Pełna lista wszystkich operacji dostępna jest w oknie Wykonaj operacje, do którego dostęp możliwy jest po wciśnięciu przycisku  w menu.

Grupa i zakładka pola akcji

Dostępne akcje

Zainstaluj aplikację

Uruchom aplikację

Odinstaluj aplikację

Usuń aplikację

Nazwa grupy pola akcji

Dostępne akcje

qa.pngSzybkie działania

 • Udostępnij w sklepie firmowym

 • Usuń ze sklepu firmowego

 • Uruchom aplikację

 • Zainstaluj aplikację

 • Odinstaluj aplikację

eu.pngEdytuj aplikacje

 • Przypisz platformy

 • Odłącz platformy

 • Usuń aplikację

 • Zmień grupę aplikacji

 • Zmień dostępność w sklepie firmowym

Android Managed Configurations

Niektóre aplikacje zawierają wbudowane szablony ustawień, które mogę zostać skonfigurowane i zdalnie wgrane na urządzenie. Ta opcja wymaga aby:

 1. developer aplikacji włączył tę funkcję

 2. aplikacja została dodana do Managed GooglePlay w FAMOC (odśwież stronę po zaznaczeniu właściwego pola

Aby otworzyć okno ustawień Managed Configurations kliknij “Dodaj” w sekcji “Skonfiguruj aplikację używając Android Managed Configurations”.

Dostępne ustawienia zależą od konkretnej aplikacji. Na screenie poniżej widać przykładowe ustawienia aplikacji Gmail.

Managed Configurations są dostępne tylko dla aplikacji obsługujących tę funkcję. Twórcy aplikacji określają, które funkcje i ustawienia będą dostępne w szablonie. Administrator FAMOC może dowolnie skonfigurować aplikację w ramach podanych opcji. Po skonfigurowaniu ustawień zgodnie z potrzebami kliknij Save. Konfiguracja zostanie zaimportowana do Managed GooglePlay, a aplikacja zostanie zaktualizowana na wszystkich urządzeniach z nową konfiguracją.

Dodawanie nowej aplikacji do systemu FAMOC

Aby dodać aplikację do systemu, naciśnij przycisk Dodaj aplikację  w zakładce Aplikacje. Pojawi się wówczas okno modalne które przeprowadzi cię przez proces prawidłowego dodania nowej aplikacji.

W pierwszym kroku wybierz platformę aplikacji (Android, Apple lub inny).

Następnie, w zależności od wyboru, wyszukaj aplikację w sklepie (Google Play, App Store) lub prześlij plik z aplikacją (obsługiwane formaty - .apk dla Androida lub .app; .pkg; .ipa. Dla iOS lub macOS) . Jeśli wybierzesz opcję „Dodaj aplikację wewnętrzną”, zobaczysz dodatkowy krok w celu zapewnienia podstawowych danych i przesłania pliku aplikacji. Wymagane pola są oznaczone wiadomościami.

W następnym kroku przypisz swoją aplikację do odpowiedniej grupy aplikacji. Następnie wybierz, czy aplikacja powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników, czy tylko użytkowników z wybranych grup użytkowników lub urządzeń. Możesz także dodać aplikację do zarządzanego sklepu Google Play (tylko Android).

Na koniec ustaw opcje instalacji aplikacji - Instaluj tylko w profilu do pracy - aplikację będzie można zainstalować tylko w części korporacyjnej urządzenia, Instaluj automatycznie - aplikacja zostanie zainstalowana na wszystkich kompatybilnych urządzeniach, niezależnie od polityk, Uaktualnij automatycznie - aplikacja zostanie automatycznie zaktualizowane, gdy nowa wersja będzie dostępna.

W ostatnim kroku potwierdź dodanie aplikacji, klikając Stwórz aplikację. nowo utworzoną aplikację można znaleźć na karcie Aplikacje.

Reputacja aplikacji

Możesz zobaczyć reputację zainstalowanej na urządzeniu aplikacji w widoku szczegółów urządzenia. Możesz sprawdzić reputację za pomocą przycisku Reputacja  znajdującego się w zakładce Aplikacje. Szczegóły reputacji będą wyświetlone w okienku na górze strony.