Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka czyszczenia danych.

Atrybut

Opis

Polityka czyszczenia danych

Czyszczenie pamięci telefonu po wykryciu zmiany karty SIM

Jeśli ustawione, czyszczenie zostanie wykonane po wykryciu zmiany karty SIM.
Dostępność: urządzenia z systemem Android

Reaguj również na brak karty

Jeśli ustawione, czyszczenie zostanie wykonane, gdy karta SIM nie zostanie wykryta. Opcja dostępna po ustawieniu pierwszej opcji (Czyszczenie danych przy zmianie karty SIM).

OSTRZEŻENIE! Po zastosowaniu tej konfiguracji użytkownicy nie będą mogli korzystać z trybu samolotowego Androida, ponieważ spowoduje to wymazanie urządzenia.

Dostępność: urządzenia z systemem Android

Wyczyść również kartę pamięci

Jeśli ustawione, po wykryciu zmiany karty SIM dodatkowo zostanie wyczyszczona karta pamięci.

Opcja dostępna po ustawieniu pierwszej opcji (Czyszczenie danych przy zmianie karty SIM).

Dostępność: urządzenia z systemem Android

Czyszczenie danych korporacyjnych po wykryciu jailbreak

Jeśli ustawione, dane korporacyjne (wszystkie zainstalowane przez FAMOC MDM) na urządzeniu zostaną usunięte po wykryciu jailbreak.

Dostępność: urządzenia z systemem iOS.

Czyszczenie urządzenia po wykryciu rootowania

Jeśli ustawione, urządzenie zostanie wyczyszczone po wykryciu rootowania.

Dostępność: urządzenia z systemem Android.

Pozwalaj na blokadę aktywacji

Jeśli jest włączona, opcja Blokada aktywacji zostanie włączona na urządzeniach z systemem iOS
Dostępność: urządzenia iOS w trybie nadzorowanym

Blokada przywracania ustawień fabrycznych

Jeśli włączona, uniemożliwia wykonanie resetu do ustawień fabrycznych.

Dostępność: Device Owner, Android Samsung 4.x z Enterprise SDK 2.0, Android LG z Enterprise SDK from 1.0 , Windows Phone 8.1/10

Ochrona przywracania do ustawień fabrycznych (FRP)

Factory Reset Protection to rozwiązanie, które umożliwia uruchomienie urządzenia po przywróceniu ustawień fabrycznych jedynie kontem Google, którym wcześniej zalogowano się na urządzeniu. Dostępne możliwości konfiguracji tego ustawienia:

  • wyłączona (opcja nie będzie dostępna)

  • odblokuj urządzenie aktywnym kontem (urządzenie można odblokować poprzednio używanym kontem)

  • odblokuj urządzenie za pomocą konta z listy (urządzenie można odblokować kontem z wprowadzonej listy - należy podać id użytkownika)

  • zdejmij blokadę FRP po wyczyszczeniu urządzenia (wyłącza blokadę po wyczyszczeniu urządzenia)

Dostępność: Device Owner

Polityka czyszczenia danych