Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka sieci.

Atrybut

Opis

Polityka sieci

Blokada interfejsu Wi-Fi 

Jeśli włączona na urządzeniu niemożliwe będzie korzystanie z Wi-Fi.

Dostępność: urządzenia z systemem Android i Windows Phone 8.1 / 10

Blokada automatycznego łączenia do punktów dostępowych Wi-Fi

Jeśli włączona, urządzenie nie będzie się automatycznie łączyć z punktami dostępowymi WiFi.

Dostępność: Windows Phone 8.1 / 10

Blokada raportowania punktów dostępowych Wi-Fi

Jeśli włączona, urządzenie nie będzie raportować punktów dostępowych Wi-Fi.

Dostępność: Windows Phone 8.1

Blokada ręcznej konfiguracji Wi-Fi

Jeśli włączona, nie będzie możliwości ręcznej konfiguracji Wi-Fi.

Dostępność: Tryb Device Owner, urządzenia iOS w trybie nadzorowanym, Windows Phone 8.1 / 10

Blokada modyfikacji prywatnych punktów dostępowych

Jeśli włączona, nie będzie możliwości ręcznej modyfikacji APN (prywatnych punktów dostępowych).

Dostępność: Urządzenia iOS w trybie nadzorowanym

Blokada interfejsu Bluetooth

Jeśli włączona, na urządzeniu nie może być używana komunikacja Bluetooth.

Dostępność: Android, Windows Phone 8.1 / 10, iOS 11.3 i nowsze w trybie nadzorowanym

Możliwe opcje dla systemu Android Samsung z pakietem Enterprise SDK od wersji 2.0:

 • Włącz profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP)

 • Włącz profil zdalnego sterowania audio/wideo (AVRCP) - gdy ten profil jest włączony z (A2DP) użytkownik będzie mógł korzystać z połączenia Media Audio, dodatkowo użytkownik będzie mógł używać przycisków na urządzeniu Bluetooth (Play/Stop/Następny utwór)

 • Włącz profil głośnomówiący (HFP) - ten profil działa tylko z profilem HSP

 • Włącz profil bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (HSP) - gdy ten profil jest włączony z (HFP) użytkownik będzie mógł korzystać z połączenia Call Audio, dodatkowo użytkownik będzie mógł używać przycisków na urządzeniu Bluetooth (Odbierz lub przerwij połączenie)

 • Włącz profil dostępu do książki telefonicznej (PBAP) - po włączeniu tego profilu urządzenie bluetooth będzie miało dostęp do kontaktów zapisanych na telefonie lub tablecie

 • Włącz profil wirtualnego portu szeregowego (SPP) - ten profil musi zostać wybrany, aby zapewnić prawidłowe połączenie bezprzewodowe pomiędzy urządzeniami

 • Włącz udostępnianie plików przez Bluetooth

Blokada danych pakietowych

Możliwe wybory:

 • Nie blokuj

 • Włącz i zablokuj możliwość wyłączenia

 • Wyłącz i zablokuj możliwość włączenia

Dostępność: Android
Wartość domyślna: Nie blokuj.

Blokada danych pakietowych w roamingu

Możliwe wybory:

 • Nie blokuj

 • Wyłącz i zablokuj możliwość włączenia

Dostępność: Android, Tryb Device Owner i urządzenia Windows Phone 8.1 / 10
Wartość domyślna: Nie blokuj.

Blokada udostępniania internetu przez WiFi

Jeśli włączona, udostępniania internetu przez WiFi zostanie wyłączone.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK od 2.0 i Tryb Device Owner

Blokada udostępniania internetu przez USB

Jeśli włączona, udostępnianie internetu przez USB jest wyłączone.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK od 3.0, Tryb Device Owner oraz Windows Phone 8.1 / 10

Blokada raportowania użycia urządzenia do Microsoftu

Jeśli włączona, raport użycia wysyłany do firmy Microsoft zostanie wyłączony.

Dostępność: Windows Phone 8.1/10

Blokada VPN przez sieć komórkową

Jeśli włączona, VPN nie może być używany podczas korzystania z danych komórkowych.

Dostępność: Windows Phone 8.1 / 10

Blokada VPN przez sieć komórkową w roamingu

Jeśli włączona, VPN nie może być używany podczas korzystania z danych komórkowych w roamingu.

Dostępność: Windows Phone 8.1/10

Nie zezwalaj na tworzenie konfiguracji VPN

Jeśli włączona, użytkownik nie będzie mógł zmieniać ustawień VPN.

Dostępność: iOS 11.0

Blokada przychodzących wiadomości MMS

Jeśli włączona przychodzące wiadomości MMS nie będą dostarczane.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK from 3.0

Wyłącz możliwość resetowania ustawień sieci

Blokuje możliwość korzystania z opcji "Resetuj ustawienia sieciowe".
Dostępność: tryb Device Owner

Wyłącz możliwość modyfikacji ustawień eSIM

Jeśli włączono, użytkownik nie będzie mógł zmienić ustawień karty eSIM.

Dostępność: iOS 12.1

Blokuj ustawienia prywatnych DNS

Jeśli jest ustawiony, użytkownik nie może ustawić prywatnego DNS ani wyłączyć DNS przez TLS na urządzeniu.

Dostępność: Urządzenia w trybie Device Owner z systemem Android 10.0+

Zablokuj przychodzące rozmowy

Umożliwia blokowanie połączeń przychodzących. Dostępne opcje:

 • Nie blokuj

 • Wszystkie 

 • Wg wzoru (Wzór blokowanych numerów może zawierać np. numery rozpoczynające się od 0700)

Dostępność: Samsung SDK

Zablokuj przychodzące wiadomości SMS

Umożliwia blokowanie przychodzących wiadomości tekstowych. Dostępne opcje:

 • Nie blokuj

 • Wszystkie 

 • Wg wzoru (Wzór blokowanych numerów może zawierać np. numery rozpoczynające się od 0700)

Dostępność: Samsung SDK

Ustawienia polityki sieci