Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka lokalizacji.

Atrybut

Opis

Polityka lokalizacji

Blokada GPS

Possible options:

  • Nie blokuj

  • Włącz GPS

  • Włącz GPS i zablokuj możliwość wyłączenia

  • Wyłącz GPS

  • Wyłącz GPS i zablokuj możliwość włączenia

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK 3.0

Wartość domyślna: Nie blokuj

Aktywacja trybu Tylko GPS

Jeśli jest ustawiony, użytkownik nie może włączyć trybu oszczędzania energii i wysokiej dokładności, tylko GPS jest włączony i nie można go wyłączyć.

Blokada usług lokalizacji

Jeśli włączona, usługa lokalizacji jest wyłączona

Dostępność: Windows Phone 8.1/10

Ustawienia polityki lokalizacji