Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka aktualizacji.

Atrybut

Opis

Polityka aktualizacji

Wymuszaj opóźnione uaktualnienia oprogramowania

Daje administratorom możliwość przełożenia uaktualnienia systemu iOS/tvOS na urządzeniach w trybie Supervised maks. do 90 dni.

Dostępność: iOS supervised od 11.3, macOS od 10.13, tvOS od 12.2

Opóźnij aktualizację systemu o

Czas przełożenia aktualizacji systemu (1-90 dni).

Dostępność: iOS supervised od 11.3, macOS od 10.13, tvOS od 12.2

Kontroluj wersję systemu (Samsung E-FOTA)

Jeśli włączona, umożliwia obsługę E-FOTA.

Dostępność: Android Samsung 7.x z Knox 2.7.1+

Polityka aktualizacji OTA

Możliwość zdefiniowania polityki aktualizacji OTA. Dostępne opcje to:

  • Brak polityki

  • Automatyczna

  • Według harmonogramu

  • Wstrzymana

Dostępność: Device Owner (blokuje aktualizację systemu na 30 dni), Android Samsung z Enterprise SDK 3.0

Ustawienia polityki aktualizacji