Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka aktualizacji.

Atrybut

Opis

Polityka aktualizacji

Opóźnij widoczność aktualizacji systemu

Jeśli jest włączona, na urządzeniu nie pojawią się żadne informacje o aktualizacjach. Domyślne opóźnienie wynosi 30 dni, chyba że w polu „Opóźnij aktualizację systemu” wybrano inny okres.

Dostępność: iOS supervised od 11.3, macOS od 10.13, tvOS od 12.2

Opóźnij widoczność niesystemowych aktualizacji oprogramowania

Jeśli jest włączona, na urządzeniu nie pojawią się żadne informacje o aktualizacjach niezwiązanych z systemem operacyjnym. Domyślne opóźnienie wynosi 30 dni, chyba że w polu „Opóźnij aktualizację systemu” wybrano inny okres.

Dostępność: iOS supervised od 11.3, macOS od 10.13, tvOS od 12.2

Opóźnij aktualizację systemu o

Czas przełożenia aktualizacji systemu (1-90 dni).

Dostępność: iOS supervised od 11.3, macOS od 10.13, tvOS od 12.2

Kontroluj wersję systemu (Samsung E-FOTA)

Jeśli włączona, umożliwia obsługę E-FOTA.

Dostępność: Android Samsung 7.x z Knox 2.7.1+

Polityka aktualizacji OTA

Możliwość zdefiniowania polityki aktualizacji OTA. Dostępne opcje to:

  • Brak polityki

  • Automatyczna

  • Według harmonogramu

  • Wstrzymana

Dostępność: Device Owner (blokuje aktualizację systemu na 30 dni), Android Samsung z Enterprise SDK 3.0

Aktualizacje OTA dla urządzeń Zebra

Możliwość włączenia aktualizacji OTA dla urządzeń Zebra. Dostępność: urządzenia Zebra z systemem Android 7 lub nowszym i wersją MX 9.2 lub nowszą.

Wyłącz automatyczną aktualizację oprogramowania

Po włączeniu w polityce, opcji „Wyłącz automatyczną aktualizację oprogramowania” Aktualizacje w ustawieniach urządzenia są wyłączone i użytkownik nie ma możliwości jej włączenia. 

Dostępność: Samsung SDK

Wymuś automatyczne pobieranie aktualizacji

Zaznaczeni opcji wymusza pobieranie najnowszych aktualizacji systemu operacyjnego. 

Dostępność: Samsung SDK z licencją premium