Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka sprzętowa.

Atrybut

Opis

Polityki sprzętowe

Blokada nagrywania głosu w aplikacjach

Jeśli włączona, wyłącza możliwość korzystania z mikrofonu.

Dostępność: urządzenia Android Samsung 4.x z Enterprise SDK, Windows Phone 8.1/10

Blokada aparatu

Jeśli włączona, wyłącza możliwość korzystania z aparatu.

Dostępność: tryb Device Owner, Android 4.x, Android Samsung 2.3 – 4.x oraz Windows Phone 8.1/10, iOS 

Wyłącz możliwość usunięcia zarządzania

Jeśli włączona, uniemożliwia ręczną dezaktywację administratora urządzenia FAMOC.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK od 2.0, Android Sony z Enterprise SDK od 6.0, Android LG z Enterprise SDK od 1.0 oraz Windows 10 Mobile

Wyłącz możliwość usunięcia profilu służbowego

Jeśli włączona, użytkownik nie będzie miał możliwość usunięcia profilu służbowego.

Dostępność: Device Owner, Android 8.0

Blokada trybu odtwarzacza multimediów przez USB

Jeśli włączona, a urządzenie jest podłączone do komputera przez USB, nie można użyć do w trybie odtwarzacza multimediów.

Dostępność: Android Samsung 4.x z Enterprise SDK 3.0, Android Sony z Enterprise SDK od 5.0

Blokada opcji programisty

Uniemożliwia włączenie trybu programowania.

Dostępność: tryb Device Owner, Android Samsung z Enterprise SDK 5.0

Blokada menadżera zadań

Jeśli włączona, uniemożliwia korzystanie z menedżera zadań.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK 3.0

Blokada NFC

Uniemożliwia korzystanie z NFC.

Dostępność: Windows Phone 8.1/10, Android Samsung z Enterprise SDK od2.0

Nie zezwalaj na przesyłanie danych za pomocą NFC

Jeśli ustawiona, użytkownik nie może używać NFC do przesyłania danych z aplikacji.

Dostępność: tryb Device Owner

Blokada kart pamięci

Uniemożliwia korzystanie z gniazda kart pamięci.

Dostępność: Device Owner, Android Samsung with Enterprise SDK from 2.0, Windows Phone 8.1/10

Blokada możliwości kopiowania i wklejania

Uniemożliwia korzystanie z funkcji kopiuj/wklej.

Dostępność: Windows Phone 8.1/10

Blokada przechwytywania obrazu

Jeśli włączona, uniemożliwia wykonywanie zrzutów ekranu

Dostępność: Device Owner, Windows Phone 8.1/10, Android Samsung z Enterprise SDK od 2.0 oraz urządzenia z iOS

Blokada trybu przeglądania plików USB

Jeśli włączona, nie będzie możliwości przeglądania plików przez połączenie USB.

Dostępność: Device Owner, Windows Phone 8.1/10

Blokada wielu okien

Jeśli włączona, tryb wielu okien nie będzie dostępny na urządzeniu

Dostępność: Android Samsung with Enterprise SDK from 4.0

Blokada trybu awaryjnego

Jeśli opcja zostanie ustawiona, na urządzeniu nie będzie dostępny tryb awaryjny.

Dostępność: Device Owner, Android Samsung z Enterprise SDK od 4.0

Blokada trybu samolotowego

Jeśli opcja zostanie ustawiona, na urządzeniu nie będzie dostępny tryb samolotowy.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK od 5.0

Udostępnij akcesoria USB, gdy urządzenie jest zablokowane

Jeśli włączona, urządzenie iOS będzie mogło zawsze mieć dostęp do akcesoriów USB.

Dostępność: iOS supervised 11.4.1

Wyłącz monit o skonfigurowanie nowych urządzeń w pobliżu

Jeśli włączona, na urządzeniu nie będzie pojawiał się monit o skonfigurowaniu urządzeń w pobliżu.

Dostępność: iOS supervised 11.0 

Wyłącz AirPrint

Możliwość wyłączenia usługi AirPrint (drukowanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi).

Dostępność: iOS supervised 11.0

Wyłącz zapis danych uwierzytelniających AirPrint na iCloud

Jeśli włączona, dane logowania AirPrint nie będą zapisywane w iCloud.

Dostępność: iOS supervised 11.0

Wymagaj zaufanych certyfikatów do komunikacji drukowania TLS

Jeśli włączona, wymusza na urządzeniu używanie zaufanych certyfikatów do komunikacji drukowania TLS.

Dostępność: iOS supervised 11.0

Wyłącz wykrywanie drukarek AirPrint przy użyciu iBeacon

Jeśli włączona, funkcja iBeacon nie będzie wykrywać i łączyć się z dostępnymi drukarkami.

Dostępność: iOS supervised 11.0

Nie pozwalaj na automatyczne odblokowanie macOS

Jeśli włączona, nie będzie możliwe odblokowanie macOS przy pomocy Apple Watch.

Dostępność: macOS 10.12

Nie pozwalaj na korzystanie z pulpitu i usług dokumentów w chmurze

Jeśli włączona, usługa pulpitu i dokumentów w chmurze będzie niedostępna.

Dostępność: macOS 10.12.4

Uniemożliwiaj odblokowanie urządzenia przez Touch ID

Jeśli włączona, nie będzie możliwe odblokowanie urządzenia przy pomocy odcisku palca.

Dostępność: iOS, iOS supervised, macOS 10.12

Nie zezwalaj na buforowanie zawartości

Możliwość wyłączenia usługi Content Caching (buforowania zawartości).

Dostępność: macOS 10.13

Wyłącz wyszukiwanie definicji

Jeśli zaznaczona, wbudowana opcja słownika będzie wyłączona.

Dostępność: iOS supervised, macOS 10.11

Wyłącz klawiaturę QuickPath

Jeśli ustawiony, klawiatura QuickPath będzie wyłączona.

Dostępność: iOS 13.0

Zapobiegaj uśpieniu urządzenia

Jeśli ustawione, urządzenie nie przejdzie w tryb uśpienia po okresie bezczynności.

Dostępność: tvOS 13.0

Zablokuj konfigurację poświadczeń przez użytkowników w zarządzanym magazynie kluczy

Jeśli ustawione, użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych opcji przechowywania poświadczeń, takich jak: Wyświetl certyfikaty użytkownika, Zainstaluj certyfikaty z pamięci urządzenia, Usuń certyfikaty

Dostępność: Device Owner

Ustawienia polityki sprzętowej