Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka szyfrowania.

Atrybut

Opis

Polityka szyfrowania

Szyfrowanie pamięci wewnętrznej

Jeśli opcja zostanie ustawiona, wymagane będzie szyfrowanie.

Dostępność: Android 4.x oraz Android Samsung z Enterprise SDK 2.0/3.0, iOS oraz Windows Phone 8.1/10

Wyłącz tryb bezpiecznego uruchamiania

Jeśli opcja zostanie ustawiona, bezpieczne uruchamianie urządzenia będzie wyłączone.

Dostępność: Urządzenia Android devices z zainstalowanym FAMOC Add-On

Aktywacja trybu Common Criteria

Jeśli opcja zostanie ustawiona, urządzenie zostanie sprawdzone pod kątem zgodności z wymaganiami MDFPP (Mobile Device Fundamentals Protection Profile)

Dostępność: Samsung SDK, Device Owner (wymagane KNOX Premium API)

Ustawienia polityki szyfrowania