Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Ograniczenia aplikacji.

Atrybut

Opis

Ograniczenia aplikacji

Nie wymuszaj Google Play Protect

Skanowanie Google Play Protect w celu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem jest domyślnie włączone. Ta opcja umożliwia wyłączenie skanowania.

Wymaga najnowszej wersji Google Play services na Androidach 6.0, 7.0 z aktywnym profilem służbowym.

Dostępność: Android

Blokada zmiany ustawień telefonu

Jeśli włączona, uniemożliwia przejście do ustawień telefonu.

Dostępność: Android, tryb Device Owner

Blokada zmiany ustawień zegara

Jeśli włączona, uniemożliwia przejście do ustawień czasu na urządzeniu.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK 3.0

Wymuszaj automatyczne ustawienie daty i godziny

Jeśli włączona, wymusza automatyczne ustawienia daty i godziny na urządzeniu.

Dostępność: iOS supervised 12.0, tvOS 12.2

Blokada przeglądarki WWW

Jeśli włączona, uniemożliwia uruchomienia przeglądarki internetowej.

Dostępność: Android, Apple, Windows Phone 8.1/10, tryb Device Owner

Blokada tworzenie konta email

Jeśli włączona, uniemożliwia tworzenie kont e-mail na urządzeniu.

Dostępność: Android (niedostępne dla Android 5.0) oraz urządzenia Windows Phone 8.1/10

Blokada zarządzania kontami użytkownika

Jeśli włączona, uniemożliwia tworzenie dodatkowych kont użytkowników.

Dostępność: Android Samsung z Enterprise SDK od 4.0

Wyłącz możliwość usuwania aplikacji systemowych z urządzenia

Jeśli włączona, niemożliwe będzie usunięcie aplikacji systemowych.

Dostępność: iOS 11.0

Wyłącz AirDrop

Jeśli włączona, udostępnianie plików za pomocą usługi AirPrint będzie wyłączone.

Dostępność: iOS supervised

Nie zezwalaj na udostępnianie zarządzanych dokumentów za pomocą AirDrop

Jeśli włączona, udostępnianie zarządzanych dokumentów za pomocą usługi AirPrint będzie wyłączone.

Dostępność: iOS supervised

Nie zezwalaj na udostępnianie danych z niezarządzanych aplikacji

Jeśli włączona, udostępnianie danych z niezarządzanych aplikacji będzie niemożliwe.

Dostępność: iOS

Wyłącz udostępnianie haseł za pomocą funkcji Airdrop Passwords

Jeśli włączona, niemożliwe będzie udostępnianie haseł między urządzeniami za pomocą funkcji AirDrop.

Dostępność: iOS 12.0, macOS 10.14

Nie zezwalaj na udostępnianie danych z zarządzanych aplikacji

Jeśli włączona, udostępnianie danych z zarządzanych aplikacji będzie niemożliwe.

Dostępność: iOS

Zezwalaj zarządzanym aplikacjom na zapis kontaktów w niezarządzanych kontach z kontaktami

Jeśli włączona, zarządzane aplikacje będą mogły zapisywać kontakty w niezarządzanych kontach.

Dostępność: iOS 12.0

Zezwalaj niezarządzanym aplikacjom na czytanie z zarządzanych kont z kontaktami

Jeśli włączona, niezarządzane aplikacje będą mogły odczytywać kontakty z zarządzanych kont.

Dostępność: iOS 12.0

Wyłącz autouzupełnianie haseł w aplikacjach

Jeśli włączona, hasła w aplikacjach nie będą automatycznie uzupełniane.

Dostępność: iOS 12.0, macOS 10.14

Nie żądaj haseł z urządzeń w pobliżu

Jeśli włączona, hasło nie będzie żądane na urządzeniach w pobliżu.

Dostępność: iOS 12.0, macOS 10.14, tvOS 12.0

Uwierzytelnij Face ID/Touch ID przed zezwoleniem na automatyczne wprowadzanie haseł lub danych karty kredytowej

Jeśli włączona, konieczne będzie uwierzytelnienie odciskiem palca lub zdjęciem twarzy przed użyciem opcji automatycznego uzupełniania haseł lub danych karty kredytowej.

Dostępność: iOS 11.0

Wyłącz iCloud Photo Library

Uniemożliwia dostęp do usługi iCloud Photo Library.

Dostępność: iOS, macOS 10.12

Wyłącz usługę Apple Music

Uniemożliwia dostęp do usługi Apple Music.

Dostępność: iOS supervised, macOS 10.12

Wyłącz tworzenie kopii zapasowej urządzenia w usłudze iCloud

Uniemożliwia tworzenie kopii zapasowej w chmurze (iCloud).

Dostępność: iOS

Wyłącz synchronizowanie dokumentów z usługą iCloud

Możliwość wyłączenia synchronizacji dokumentów z usługą iCloud.

Dostępność: iOS supervised, macOS 10.11

Wyłącz synchronizowanie pęku kluczy iCloud

Możliwość wyłączenia synchronizacji menadżera haseł w iCloud keychain (Apple iCloud Keychain). Dostępność: iOS supervised, macOS 10.12

Wyłącz synchronizację zakładek w macOS iCloud

Możliwość wyłączenia synchronizacji zakładek w macOS iCloud.

Dostępność: macOS 10.12

Wyłącz usługi macOS iCloud Mail

Możliwość wyłączenia usługi macOS iCloud Mail.

Dostępność: macOS 10.12

Wyłącz usługi macOS iCloud Calendar

Możliwość wyłączenia usługi macOS iCloud Calendar.

Dostępność: macOS 10.12

Wyłącz usługi macOS iCloud Reminder

Możliwość wyłączenia usługi macOS iCloud Reminder.

Dostępność: macOS 10.12

Wyłącz usługi macOS iCloud Address Book

Możliwość wyłączenia usługi macOS iCloud Address Book.

Dostępność: macOS 10.12

Wyłącz usługi macOS iCloud Notes

Możliwość wyłączenia usługi macOS iCloud Notes.

Dostępność: macOS 10.12

Wyłącz udostępnianie plików przez iTunes

Możliwość wyłączenia udostępniania plików przez iTunes.

Dostępność: macOS 10.13

Wyłącz zwracanie przez Spotlight wyszukiwań w internecie

Jeśli włączona, usługa Spotlight nie będzie zwracać wyników wyszukiwania przez Internet.

Dostępność: iOS supervised, macOS 10.11

Wyłącz parowanie Apple TV z aplikacją Remote lub widżetem Control Center

Jeśli włączona, Apple TV nie będzie łączyć się z aplikacją Remote lub widżetem Control Center.

Dostępność: tvOS 10.12

Maksymalny dozwolony poziom zawartości filmu na urządzeniu

Poziomy według ocen systemu MPAA. Dostępne opcje: Żadne, Wszystkie, G, PG, PG-13, R, NC-17. Dostępność: iOS 11.3, tvOS 11.3

Maksymalny dozwolony poziom zawartości programów TV na urządzeniu

Poziomy według ocen systemu TV Parental Guidelines. Dostępne opcje: Żadne, Wszystkie, TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA. Dostępność: iOS 11.3, tvOS 11.3

Maksymalny dozwolony poziom zawartości aplikacji na urządzeniu

Możliwość ustawienia zakresu wiekowego: od 4, 9, 12 lub 17 lat. Możesz również wybrać opcję Wszystkie lub Żadne.

Dostępność: iOS 11.3, tvOS 11.3

Wyłącz opcję Znajdź moje urządzenie w aplikacji Lokalizator

Jeśli ustawione, opcja Znajdź moje urządzenie zostanie wyłączona.

Dostępność: iOS 13.0

Wyłącz opcję Znajdź moich przyjaciół w aplikacji Lokalizator

Jeśli ustawione, opcja Znajdź moich przyjaciół zostanie wyłączona.

Dostępność: iOS 13.0

Wyłącz kontynuowanie rozpoczętej czynności na innym urządzeniu

Jeśli ustawione, nie będzie można kontynuować rozpoczętej czynności na innym urządzeniu.

Dostępność: iOS, macOS 10.15

Blokada wykorzystania danych lokalizacyjnych przez wyszukiwarkę

Jeśli włączona, wyszukiwanie nie będzie używać informacji o lokalizacji.

Dostępność: Windows Phone 8.1/10

Blokada funkcji Zapisz jako w Microsoft Office

Jeśli włączona, blokuje opcję “Zapisz jako” w Microsoft Office.

Dostępność: Windows Phone 8.1

Blokada funkcji udostępniania plików w Microsoft Office

Jeśli włączona, blokuje opcję “Udostępnij plik” w Microsoft Office.

Dostępność: Windows Phone 8.1

Wyłącz możliwość modyfikowania kont dla urządzeń Apple

Jeśli ustawione, możliwość dodania, edycji lub usunięcia konta zostanie zablokowana

Dostępność: urządzenia iOS w trybie Supervised

Zezwalaj na korzystanie z TLS 1.0/1.1 w Safari

Jeśli ustawione, możliwe będzie korzystanie z TLS 1.0 / 1.1 w przeglądarce Safari.

Dostępność: iOS 13.4, macOS 10.15

Ustawienia ograniczeń aplikacji