Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka aplikacji.

Atrybut

Opis

Polityka aplikacji

Wymagaj hasła do aplikacji na urządzeniu Android

Ogólne ustawienie polityki haseł aplikacji.

 • Nie pytaj o hasło – jeśli ustawione, hasło będzie wymagane tylko dla aplikacji wymienionych na liście "Polityki haseł aplikacji"

 • Pytaj o kod blokady – jeśli ustawione, kod blokady będzie wymagany dla wszystkich aplikacji (poza wymienionymi na liście "Polityki haseł aplikacji")

 • Pytaj o hasło administratora – jeśli zostanie ustawione, hasło administratora będzie wymagane dla wszystkich aplikacji (poza wymienionymi na liście "Polityki haseł aplikacji")

Dostępność: Urządzenia z Androidem

Wartość domyślna: “Nie pytaj o hasło”

Czas wygaśnięcia hasła aplikacji

Okres, po którym pojawi się na urządzeniu monit o wygaśnięciu hasła.

Można ustawić na 1/5/10/15 minut.
Dostępność: urządzenia z systemem Android
Wartość domyślna: 5 minut

Powiadomienie gdy aplikacja jest zablokowana hasłem

Konfigurowalne powiadomienie wyświetlane na urządzeniu, gdy aplikacja jest blokowana hasłem. Domyślnie: Wprowadź hasło FAMOC.

Dostępność: urządzenia z systemem Android

Powiadomienie gdy aplikacja jest zablokowana

Konfigurowalne powiadomienie wyświetlane na urządzeniu, gdy aplikacja jest zablokowana. Domyślnie: Aplikacja została zablokowana.

Dostępność: urządzenia z systemem Android

Polityka aplikacji Windows Phone

Można ustawić na:

 • "Blokuj aplikacje z listy" - zablokuje wszystkie aplikacje zdefiniowane w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

 • "Zezwalaj na aplikacje z listy" - zezwoli na wszystkie aplikacje zdefiniowane w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

Polityka aplikacji Apple

Można ustawić na:

 • "Blokuj aplikacje z listy" - zablokuje wszystkie aplikacje zdefiniowane w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

 • "Zezwalaj na aplikacje z listy" - zezwoli na wszystkie aplikacje zdefiniowane w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

Dostępność: urządzenia z systemem iOS w trybie nadzorowanym

Polityka aplikacji w trybie Device Owner

Można ustawić na:

 • "Brak polityki aplikacji" - nie wprowadzi żadnych zmian we wszystkich aplikacjach zdefiniowanych w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

 • "Blokuj aplikacje z listy" - zablokuje wszystkie aplikacje zdefiniowane w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

 • "Zezwalaj tylko na aplikacje z listy" - zezwoli na wszystkie aplikacje zdefiniowane w sekcji "Dozwolone/Blokowane"

Dostępność: Urządzenia w trybie Device Owner

Global polityka uprawnień aplikacji w trybie Device Owner

Można ustawić na:

 • "Zarządzane przez użytkownika" - pozwala użytkownikowi wybrać, które uprawnienia są zabronione lub dozwolone

 • "Zezwalaj" - zezwoli na wszystkie uprawnienia dla aplikacji zdefiniowanych w sekcji "Wyjątki uprawnień aplikacji"

 • "Blokuj" - zablokuje wszystkie uprawnienia dla aplikacji zdefiniowanych w sekcji "Wyjątki uprawnień aplikacji"

Dostępność: Urządzenia w trybie Device Owner

Ustawienia polityki aplikacji