Aby wykorzystywać w polityce profil do pracy Android, kliknij Aktywuj profil do pracy w bieżącej polityce.

Elementy profilu do pracy

W tej zakładce można skonfigurować Elementy polityki. Dostępne elementy to Aplikacje Konfiguracje.

UWAGA: Możesz wybrać jedynie te aplikacje, które zostały wcześniej dodane do FAMOC-a. Proces dodawania aplikacji został opisany tutaj.

Możesz zdecydować, które aplikacje zostaną zainstalowane na urządzeniu wraz z polityką klikając Wybierz aplikację.

Elementy profilu do pracy

Wybierz aplikacje, klikając pole wyboru znajdujące się przy jej nazwie. Aby potwierdzić swój wybór kliknij przycisk Wybierz, znajdujący się w prawym dolnym rogu okienka.

Wybór aplikacji

Wybrane aplikacje zostaną zainstalowane w kontenerze Profilu służbowego w momencie zastosowania polityki na urządzeniu i zostaną oznaczone ikoną aktówki.

Ikony aplikacji w profilu służbowym

Po zmianie polityki przypisanej do urządzenia, zostanie ona zaktualizowana na urządzeniu i zainstalowane zostaną nowe aplikacje. Podczas wyboru aplikacji można wskazać liczbę powtórzeń instalacji (w przypadku gdy instalacja zostanie anulowana przez użytkownika, FAMOC ponowi operację). Możliwe opcje to:

 • Instalacja obowiązkowa (domyślna opcja) - jeśli instalacja zostanie przerwana, zostanie ponowiona następnego dnia;

 • Jedna próba instalacji - jeśli instalacja zostanie przerwana, nie będzie ponowiona;

 • Kilka prób instalacji - instalacja będzie ponowiona określoną liczbę razy.

Elementy polityki mogą zostać uszeregowane w kolejności instalacji przy pomocy strzałek w kolumnie Kolejność. Domyślnie każdy element instalowany jest w określonej sekwencji (instalacja kolejnego elementu rozpoczyna się po zainstalowaniu poprzedniego). Istnieje możliwość oznaczenia elementu w kolumnie Niezależny, co oznacza, że instalacja rozpocznie się niezależnie od poprzedniej, nie czekając na potwierdzenie wykonania poprzedniej.

Zaznacz Ignoruj błąd, aby wykonać kolejną akcję, nawet jeśli poprzednia się nie powiedzie.

Aby dodać konfigurację do polityki, kliknij przycisk Wybierz konfigurację. Pojawi się okno z listą konfiguracji.

Konfiguracja może być ustawiona dla:

 • Szczytu – konfiguracja zostanie zastosowana w okresie szczytu

 • Poza szczytem – konfiguracja zostanie zastosowana poza okresem szczytu

 • Zawsze – konfiguracja będzie zawsze stosowana


W sekcji Ograniczenia profilu służbowego administrator może skonfigurować:

 • Włącz tryb debugowania USB - umożliwia lub blokuje możliwość instalowania aplikacji za pośrednictwem ADB do profilu służbowego. Jeśli opcja zostanie wyłączona, aplikacja zostanie zainstalowana tylko w prywatnej części urządzenia.

 • Włączenie instalacji z nieznanych źródeł – umożliwia lub blokuje możliwość instalowania aplikacji za pośrednictwem plików .apk na profilu służbowym. Zasady nie będą aktywne na urządzeniach z Androidem 5.0 (instalacja .apk jest zablokowana).

 • Blokada przechwytywanie obrazu - działa w profilu służbowym, aby zapobiec udostępnianiu danych za pomocą tej metody.

 • Wyłącz możliwość modyfikowania kont - blokuje możliwość dodawania, edytowania lub usuwania konta.

  • Blokada tworzenia konta email (tylko dla urządzeń Samsung)

  • Blokada tworzenia konta LDAP (tylko dla urządzeń Samsung)

  • Blokada tworzenia konta Samsung (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Blokada aparatu

 • Wyłącz możliwość kopiowania-wklejania w profilu

 • Wyłącz możliwość kontrolowania aplikacji

 • Wyłącz możliwość użycia tej samej blokady dla urządzenia oraz profilu służbowego

 • Zezwalaj na przenoszenie aplikacji do profilu do pracy (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Blokada NFC (tylko dla urządzeń Samsung)

  • Nie zezwalaj na przesyłanie danych za pomocą NFC

 • Zezwalaj na przenoszenie plików z urządzenia do profilu do pracy (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Zezwalaj na przenoszenie plików z profilu do pracy do urządzenia (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Blokada zmiany udostępniania kalendarza do trybu osobistego (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Blokada zmiany udostępniania kalendarza do profilu do pracy (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Aktywacja interfejsu Bluetooth (tylko dla urządzeń Samsung)

 • Blokada udostępniania przez Share Via List (tylko dla urządzeń Samsung)


Włączone aplikacje


W tej sekcji Administrator może udostępnić aplikacje systemowe Google w profilu służbowym, aby były automatycznie dostępne dla użytkowników po aktywacji profilu. Udostępnione aplikacje na urządzeniu mogą się różnić, ponieważ niektóre wersje Androida (szczególnie wersje markowe) mogą nie obejmować wszystkich wymienionych aplikacji systemowych. Administrator może zmienić listę włączonych aplikacji i ukryć je zgodnie z potrzebami. Domyślne aplikacje, które są zawsze widoczne po aktywacji profilu, to FAMOC Base Agent i zarządzany sklep Google.

Menu dostępności aplikacji w profilu służbowym

Uprawnienia aplikacji


W tej zakładce możesz ustawić globalną politykę uprawnień i ustawić wyjątki dla określonych aplikacji.

Globalny dostęp aplikacji – ustawienie odpowiedzialne za zachowanie aplikacji, które proszą o konkretne uprawnienia podczas pracy. Możesz ustawić trzy wartości:

 • Zarządzane przez użytkownika - wartość domyślna, użytkownik zostanie poproszony o przyznanie aplikacji dostępu do funkcji, które wymagają specjalnego pozwolenia. Użytkownik będzie również mógł zmieniać uprawnienia dla aplikacji.

 • Zezwalaj - aplikacje, które proszą o uprawnienia, będą je automatycznie otrzymywać, a użytkownik nie będzie mógł ich zmienić.

 • Odmów – aplikacje, które proszą o uprawnienia, będą automatycznie odrzucane, a użytkownik nie będzie mógł ich zmienić.


Menu uprawnień aplikacji w profilu służbowym