Utworzenie poprawnej konfiguracji Wi-Fi w FAMOC-u pozwoli użytkownikom np. na proste łączenie się z biurową siecią, bez konieczności wprowadzania wszystkich danych połączenia ręcznie.

W poniższych przykładach pokazane zostanie jak utworzyć konfigurację opartą na PSK oraz certyfikatach.

Aby utworzyć nową konfigurację Wi-Fi przejdź do zakładki ZAAWANSOWANE Centrum konfiguracji i kliknij Dodaj konfigurację.

Wybierz z listy Sieć/Łączność > WLAN (Wireless Local Area Network).

Wybierz konfigurację WPA-PSK (Sieć WLAN zabezpieczona protokołem WPA-PSK).

Wprowadź nazwę konfiguracji (opis jest opcjonalny). Możesz również dodać konfigurację do sklepu firmowego oraz dodać możliwość szybkiej instalacji.

Następnie wprowadź SSID (nazwę sieci) ręcznie lub użyj pól niestandardowych (można je zdefiniować w zakładce ZAAWANSOWANE > Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Niestandardowe pola. Określ również widoczność sieci.

W ostatnim kroku wprowadź Klucz współdzielony, który posłuży do autentykacji użytkowników. Możesz wprowadzić go ręcznie, wykorzystać jedno z pól niestandardowych lub poprosić o wprowadzenie klucza użytkownika.

Opcjonalnie, możesz skonfigurować Ustawienia proxy

Aby potwierdzić ustawienia kliknij Zapisz. Teraz możesz dodać konfigurację do dowolnej polityki. Od tej pory będzie ona pobierana wraz z określoną polityką. Jeśli zaznaczono opcję udostępnienia w sklepie firmowym, użytkownicy będą również mogli pobrać ją manualnie.

Aby skonfigurować połączenie WiFi autoryzowane certyfikatem, utwórz konfigurację Ustawienia WLAN - 802.1x EAP.  Wprowadź podstawowe dane konfiguracji takie jak NazwaOpis, określ dostępność w sklepie firmowym i możliwość szybkiej instalacji.

Możesz dodać certyfikat z pliku w sekcji Certyfikat CA.

Możesz również użyć Certyfikatu klienckiego. Z rozwijanego menu wybierz odpowiednią opcję - Certyfikat z bazy danych FAMOC, Certyfikat z pliku lub certyfikat z serwera CA.

UWAGA: Serwer CA należy dodać w zakładce ZAAWANSOWANE > Ustawienia > Serwery.

Potwierdź wprowadzone ustawienia klikając Zapisz. Utworzona konfiguracja może zostać teraz dodana jako element wybranej polityki lub zaimplementowana na urządzeniu ręcznie.