Wraz z Nowym Rokiem nadszedł czas 

na nową wersję FAMOC manage! 

 

Nie zwalniamy tempa i przedstawiamy Wam już kolejną dużą wersję systemu FAMOC manage - 5.4! ? Wprowadziliśmy w niej sporo nowych funkcji, ale też przydatne usprawnienia. Przeczytaj o niektórych z nich


Wsparcie Managed Google Play iframe

Od FAMOC manage 5.4.0 widok Managed Google Play jest osadzony bezpośrednio w konsoli UI (w zakładce Aplikacje).

 

Widok Managed Google Play zawiera funkcjonalności:

 • Wyszukaj aplikację - zezwala administratorom IT na wyszukiwanie aplikacji ze sklepu Google Play, sprawdzanie ich szczegółów oraz wybieranie aplikacji
 • Prywatne aplikacje - zezwala administratorom IT na publikowanie
  i zarządzanie prywatnymi aplikacjami w ich przedsiębiorstwie
 • Aplikacje internetowe - zezwala administratorom IT na publikowanie
  i dystrybuowanie skrótów internetowych jako aplikacje

Kiedy aplikacja jest wybrana w widoku Managed Google Play, zostaje zsynchronizowana w systemie FAMOC manage i powinna zostać włączona w sklepie FAMOC, w celu umożliwienia jej instalacji na urządzeniach służbowych. 


UWAGA: W celu możliwości korzystania z tej funkcjonalności, należy dodać ten adres do połączeń wychodzących z serwera FAMOC.


Wsparcie zaświadczenia SafetyNet 

SafetyNet API pozwala na weryfikację urządzenia pod kątem jego integralności, uniemożliwiając np. dodanie do systemu urządzenia, które zostało zrootowane przez użytkownika, działa na niestandardowej pamięci ROM lub zostało zainfekowane oprogramowaniem typu malware.

 

Zaświadczenie SafetyNet urządzenia jest sprawdzane podczas procesu dodawania urządzenia do systemu FAMOC manage (zarówno w trybie BYOD, jak i Device Owner) przed dodaniem służbowych danych do urządzenia. Jeśli urządzenie nie zostanie poprawnie zweryfikowane, nie nastąpi aktualizacja polityki (a więc konfiguracje i aplikacje przypisane do polityki nie zostaną zastosowane). 

 

W celu ustanowienia zaświadczenia SafetyNet, konieczne jest podanie klucza API SafetyNet, który można uzyskać przez konsolę Google API. Kiedy klucz API zostanie podany, możliwe będzie ustawienie zaświadczenia SafetyNet w ustawieniach ogólnej polityki.


Tagi filtrujące aplikacje 

FAMOC manage 5.4.0 umożliwia filtrowanie aplikacji.

W obecnej wersji dostępne są 3 grupy filtrów:

 • Źródło instalacji - możliwość filtrowania aplikacji ze sklepu Google Play,
  z Managed Google Play, z iOS App Store lub wewnętrznych aplikacji
 • Główne grupy aplikacji - filtrowanie do dziewięciu najliczniejszych grup aplikacji
 • Miejsce instalacji - aplikacje przygotowane do instalacji w kontenerze służbowym lub w części prywatnej.Licencja Samsung Knox Platform for Enterprise poza kontenerem

W FAMOC manage 5.4.0 przenieśliśmy licencję Samsung KPE z ustawień polityki kontenera służbowego do ustawień części ogólnej

 

Dotychczas licencja KPE służyła do aktywacji kontenera Knox Workspace, dzięki czemu na urządzeniu można było wykorzystywać funkcjonalności premium zarówno w kontenerze, jak i poza nim. Natomiast teraz administrator ma możliwość włączenia licencji Samsung KPE bez konieczności aktywowania kontenera.


Zaawansowane zarządzanie blokadą klawiatury 

W nowej wersji systemu umożliwiliśmy również zaawansowane zarządzanie blokadą klawiatury ekranów całego urządzenia oraz części służbowej. 

 

Nowe funkcje blokady w części służbowej to między innymi:

- Wyłącz agentów zaufania (np. Google Smart Lock)
- Pozwól na odblokowanie odciskiem palca
- Wyłącz powiadomienia na ekranie blokady


Nowe funkcje blokady dla w pełni zarządzanego urządzenia to między innymi:
- Wyłącz wszystkie funkcje blokady klawiatury
- Wyłącz agentów zaufania (np. Google Smart Lock)
- Pozwól na odblokowanie odciskiem palca
- Wyłącz wszystkie powiadomienia
- Wyłącz powiadomienia na ekranie blokady

- Wyłącz bezpieczną kamerę (aparat dostępny z poziomu zablokowanego ekranu)


Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem support@famoc.com. Zachęcamy również do odwiedzenia FAMOC manage roadmap oraz naszego portalu partnerskiego, na którym znajdziesz pełną dokumentację FAMOC manage 5.4.0.