Pomimo obecnej światowej sytuacji, my nie zwalniamy tempa i już teraz przedstawiamy Wam najnowszą wersję systemu FAMOC manage 5.7! Sprawdź, jakie wprowadziliśmy usprawnienia i zmiany 


Usprawnienia w zarządzaniu aplikacjami

i konfiguracjami

W FAMOC 5.7 dodaliśmy sporo usprawnień w zarządzaniu aplikacjami oraz konfiguracjami, a także wprowadziliśmy zmiany w widoku sklepu firmowego.


W zarządzaniu aplikacjami pojawiły się następujące opcje:

  • możliwość automatycznej instalacji i automatycznej aktualizacji aplikacji dostępnych w sklepie firmowym
  • nowe zakładki w detalach aplikacji: Logi, Urządzenia docelowe, Konfiguracje.Z kolei w zarządzaniu konfiguracjami dodaliśmy:

  • możliwość oznaczania konfiguracji, tak, aby została zainstalowana tylko w profilu do pracy
  • możliwość automatycznej instalacji i automatycznego przeinstalowania konfiguracji przypisanych do sklepu firmowego.

Wprowadziliśmy również zmiany w widoku sklepu firmowego. Teraz aplikacje i konfiguracje, które są przeznaczone do części służbowej mają ikonę teczki, natomiast te aplikacje, które mogą być instalowane zarówno w części służbowej, jak i prywatnej, są widoczne podwójnie. Oznacza to, że w sklepie może być ta sama aplikacja z teczką i bez, dzięki czemu możemy łatwo zainstalować aplikację w obu częściach urządzenia.


Nowe możliwości pobierania danych 

W FAMOC 5.7 mamy już możliwość pobrania z urządzenia wybranych danych - możemy np. pobrać z urządzenia jedynie podstawowe parametry, aplikacje czy też certyfikaty. W prosty sposób możemy wybrać i pobrać jedynie interesujące nas dane, bez niepotrzebnego ściągania wielu innych informacji, co z kolei przełoży się na szybsze pobieranie danych i zmniejszone użycie serwera.


Usprawnienia w książce biznesowej

W celu ułatwienia korzystania z książki biznesowej, w FAMOC 5.7 przenieśliśmy jej synchronizację do Agenta bazowego. Dzięki temu, kontakty można synchronizować w części służbowej (w trybie BYOD) lub w części prywatnej (w trybie Device Owner). Nie ma już konieczności instalacji Agenta kopii zapasowej dla urządzeń z systemem Android, aby włączyć książkę biznesową na zarządzanych urządzeniach. Agent kopii zapasowej niebawem zostanie zdeprecjonowany. Dodatkowo, od wersji FAMOC manage 5.7 można ustawić interwał synchronizacji kontaktów

Synchronizację kontaktów w trybie COPE planujemy wprowadzić w systemie FAMOC manage wersji 5.8.


Nowy język w konsoli administracyjnej

FAMOC manage 5.7 wprowadza nowy język konsoli administracyjnej. W tej wersji, poza językiem polskiem i angielskim, administrator ma do wyboru także język hiszpański.Nowa rola w systemie FAMOC

W FAMOC manage 5.7 pojawiła się nowa rola. Semi-administratorowi możemy teraz przypisać dostęp do konkretnej organizacji jedynie w formie odczytu (podglądu), bez możliwości edycji. 

*Skonsultuj się ze swoim dostawcą FAMOC manage, aby aktywować tę opcję w interfejsie.


Brak możliwości wyłączenia nowego interfejsu już niedługo! 

Informujemy, że ze względu na poprawienie użyteczności, uniemożliwimy niebawem możliwość wyłączenia nowego interfejsu (dotyczy to licencji on-site). Nowy interfejs systemu FAMOC manage jest coraz mocniej rozwijany i wiele opcji zarządzania znajduje się tylko w nim. W trosce o bezpieczeństwo oraz użyteczność systemu, zalecamy więc korzystanie z nowego interfejsu już teraz. 


Jeśli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu pod adresem support@famoc.com. Zachęcamy również do odwiedzenia roadmapy FAMOC manage oraz do sprawdzenia pełnej dokumentacji FAMOC manage 5.7 na portalu partnerskim.