Jak dodać wtyczkę serwisową Knox do FAMOC

Wtyczka Knox Service Plugin (KSP) to rozwiązanie firmy Samsung oparte na OEMConfig, które umożliwia administratorom IT korzystanie z szerokiej gamy funkcji zarządzania Knox na ich konsolach EMM, gdy tylko będą one dostępne na rynku.

Knox Service Plugin to jedna z tak zwanych pre-zainstalowanych aplikacji w FAMOC. Oznacza to, że jeśli aplikacja nie została wcześniej dodana do systemu, to zostanie automatycznie zaimportowana, jeśli Zarządzany Sklep Google Play jest poprawnie skonfigurowany w organizacji. Gdy organizacja zostanie zintegrowana z MGP, wtyczka usługi Knox zostanie dodana podczas pierwszej synchronizacji.

UWAGA: Minimalne wymagania sprzętowe dla KSP: Android 9+ (Knox 3.2.1+)

Pełne instrukcje dotyczące konfiguracji MGP można znaleźć tutaj.


Jak skonfigurować polityki za pomocą KSP

Ustawienia KSP są częścią szablonu polityk (można je znaleźć w sekcji Zaawansowane > Ustawienia > Polityki). Aby skonfigurować te ustawienia, przejdź do sekcji Opcje bezpieczeństwa polityki, której chcesz użyć. Następnie przejdź do zakładki Samsung KSP i kliknij Włącz Samsung KNOX Service Plugin.Następnie kliknij Edytuj konfigurację. KSP zapewnia szereg konfigurowalnych parametrów. Aby ułatwić nawigację po ustawieniach, możesz skorzystać z pola wyszukiwania.


Listę wszystkich dostępnych parametrów można znaleźć tutaj:

https://docs.samsungknox.com/admin/knox-service-plugin/release-notes.htm

Jak wdrożyć polityki na urządzeniu?

Po skonfigurowaniu plugin Knox jest gotowy do wdrożenia na urządzeniach. Wszystko, co musisz zrobić, to odświeżyć politykę na urządzeniach. Kliknij ikonę flagi  obok używanej polityki. Otworzy się okno ze statusem polityki. Kliknij Odśwież politykę. W ostatnim kroku wybierz urządzenia, ustaw harmonogram operacji i kliknij Wyślij.

Jak korzystać z trybu debugowania KSP

Tryb debugowania może być pomocny w testowaniu i wdrażaniu konfiguracji. Domyślnie KSP działa w tle i nie ma interfejsu użytkownika. Tryb debugowania umożliwia przeglądanie rezultatów i błędów polityk na urządzeniu, dzięki czemu można sprawdzić, czy konfiguracja jest poprawna. Po włączeniu uruchamia aplikację, która wyświetla stan zasad. Ta aplikacja powinna zostać uruchomiona automatycznie po odebraniu nowej polityki.

Możesz przeczytać więcej o trybie debugowania w dokumentacji KNOX dostępnej tutaj.

Komunikaty o błędach KSP i scenariusze rozwiązywania problemów

Komunikaty o błędach pozwalają szybko zidentyfikować problem z konfiguracją KSP. Aby sprawdzić, czy wystąpiły jakieś błędy, znajdź urządzenie na liście Urządzenia i sprawdź jego szczegóły. Następnie przejdź do aplikacji na karcie urządzenia i na liście znajdź wtyczkę Knox Service. Kliknij ikonę trzech kropek () i wybierz Status konfiguracji aplikacji.

Spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich błędów wraz z ich kodami błędów.

Lista błędów wraz z możliwymi przyczynami i sugerowanymi rozwiązaniami dostępna jest tutaj.


Przydatne linki:

Przewodnik administratora KSP firmy Samsung: https://docs.samsungknox.com/admin/knox-service-plugin/welcome.htm
Strona KSP w Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.knox.kpu