Zakładka Konfiguracje umożliwia szybkie i łatwe zarządzanie wszystkimi konfiguracjami w FAMOC.

Aby dodać nową konfigurację, kliknij ikonę . Wprowadź nazwę konfiguracji (wymagane) i opis (opcjonalnie), a następnie wybierz typ konfiguracji i kliknij Dalej.

W następnym kroku skonfiguruj wszystkie ustawienia i kliknij Zapisz.

Na pasku nawigacyjnym znajduje się również więcej opcji zarządzania konfiguracjami

Ikona

Akcja

Zaznacz wszystkie / zaznacz wszystkie konfiguracje na stronie

Dodaj nową konfigurację

Lista konfiguracji filtrów. Możesz filtrować według Grupy konfiguracji, Typów konfiguracji, Platformy, Polityk (wszystkie polityki, do których przypisana jest konfiguracja), Dostępność (Sklep firmowy, Tylko w kontenerze, Zainstalowane na urządzeniach)

Dostosowywanie widoku tabeli

Zapisz wyniki wyszukiwania

Poruszanie się po stronach