Przygotowaliśmy małą niespodziankę świąteczną - dla Was i dla Waszych urządzeń! ? Nadeszła pora na ostatnią wersję naszego systemu w tym roku: FAMOC manage 5.14!

 

Przeczytaj poniżej o wszystkich zmianach i zapisz się już teraz na webinar z live demo, który odbędzie się w najbliższy wtorek 22 grudnia o 11:00
Usprawnienia konfiguracji Ekranu startowego

W  FAMOC manage 5.14 znajdziesz nowy pasek ustawień niestandardowych. Jest on dostępny w opcji Pokaż ustawienia niestandardowe w konfiguracji Ekranu startowego.

Wśród nowych opcji znajdują się między innymi:

/ Pokaż / ukryj pasek ustawień niestandardowych

/ Położenie panelu: góra / dół ekranu

/ Motyw: jasny / ciemny (kolor niestandardowych pól i tła przycisku ustawień)

/ Włącz / wyłącz ustawienia


Istnieje również możliwość zdefiniowania maksymalnie 2 pól niestandardowych, które będą wyświetlane na pasku ustawień. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy urządzenie jest wypożyczane lub używane przez wielu różnych użytkowników - na górze ekranu może być np. widoczny właściciel lub nazwa firmy, do której należy urządzenie.Monitoruj zmianę kodu blokady

Teraz masz możliwość monitorowania wszelkich zmian kodu blokady urządzenia. Ta opcja może być szczególnie przydatna w organizacji, w której kilku pracowników korzysta z tego samego urządzenia, a więc powinni znać kod blokady. W FAMOC manage 5.14 dodaliśmy możliwość automatycznego wysłania operacji Zmień kod blokady, gdy Agent Bazowy wykryje zmianę kodu dokonaną przez użytkownika. Opcję tę można włączyć w konfiguracji Zmień kod blokady urządzenia (opcja: Powiadamiaj o zmianie kodu blokady przez użytkownika).Ulepszenie blokady aplikacji

Od FAMOC manage 5.14 możesz tworzyć konta z opcją blokady instalatora - opcja Wyłącz modyfikację kont została przeniesiona do sekcji ograniczeń aplikacji. Jest także nowa opcja: Tworzenie kont przez Google Play - włącz / wyłącz. Po ustawieniu blokady instalatora tworzenie kont za pomocą Google Play jest automatycznie wyłączane.


Usprawnienia konfiguracji VPN Strongswan 

Dodaliśmy 2 nowe opcje konfiguracji VPN Strongswan:

1/ Blokada połączenia bez użycia VPN, gdy opcja Zawsze łącz przez VPN jest ustawiona - dzięki temu użytkownik nie może skorzystać z Internetu poprzez inne źródło niż VPN.

2/ Możliwość określenia sposobu, w jaki agent FAMOC będzie się łączyć (przez VPN/ bez VPN), gdy powyższa opcja nie jest ustawiona.Wsparcie wspólnych aktualizacji 

W FAMOC manage 5.14 znajdziesz także kilka funkcjonalności usprawniających zarządzanie urządzeniami Apple.

 

Przede wszystkim masz teraz możliwość szybkiej i łatwej instalacji aktualizacji na urządzeniach z tym samym systemem operacyjnym - dotyczy to urządzeń Apple, Samsung i Zebra. Dzięki temu nie musisz już aktualizować każdego z urządzeń osobno, tylko wysłać wspólną aktualizację na wszystkie z nich.


Usprawnienia w dodawaniu aplikacji VPP

Od najnowszej wersji możesz przeprowadzić automatyczną aktualizację aplikacji na urządzeniach Apple na podstawie dostępnych aplikacji VPP. Istnieje lista niezidentyfikowanych lub niezaimportowanych aplikacji VPP, które możesz teraz łatwo sprawdzić i zaimportować. W trakcie tej operacji będziesz widzieć status importu w czasie rzeczywistym.


Ulepszenia w konfiguracji VPN dla iOS

W zakładce Konfiguracja VPN możesz teraz zablokować opcję VPN na żądanie na urządzeniach iOS. Dzięki temu możesz wyłączyć przycisk VPN na żądanie, aby użytkownik nie mógł go użyć. 


Czyszczenie i blokowanie urządzeń z macOS

W FAMOC manage 5.14 znajdują się dwie nowe operacje dla urządzeń macOS - czyszczenie oraz blokowanie urządzeń. Obie operacje mogą być zarówno wykonane natychmiastowo, jak i zaplanowane na późniejszy czas. Przy operacji blokady masz także możliwość wyświetlenia dowolnej wiadomości (np. "Ten komputer został skradziony") oraz numeru telefonu, pod którym można się skontaktować w sprawie danego urządzenia. 


Operacja czyszczenia urządzenia macOS


Operacja blokowania urządzenia macOS


Nowe konfiguracje dla macOS i iOS

W najnowszej wersji dodaliśmy także kilka nowych konfiguracji dla macOS: konfiguracja ustawień ogólnych oraz ustawień Active Directory, a także konfiguracja dla macOS i iOS: ustawienia szyfrowania DNS.

 

Od tej wersji wspieramy także iOS, iPadOS oraz tvOS 14.3Dodatkowe funkcje w logowaniu SAML

W FAMOC manage 5.14 dodaliśmy także usprawnienia w działaniu serwera - między innymi dodatkowe funkcje dla logowania SAML (Security Assertion Markup Language - protokół stosowany w autoryzacji). Teraz możesz utworzyć dodatkowe pola użytkownika (jak np. e-mail, identyfikator, telefon do biura itp.), dzięki czemu zdefiniujesz więcej pól oraz informacji o użytkowniku, które możesz wykorzystać w razie potrzeby w późniejszym czasie.


Nowe funkcjonalności i dane urządzeń 

W nowym interfejsie dodaliśmy nowe funkcjonalności:

/ możliwość zaznaczenia wszystkich aplikacji/ urządzeń w oknie operacji podczas wykonywania akcji: Zainstaluj / Odinstaluj aplikację 

/ podgląd zaimportowanych kontaktów (w zakładce Szczegóły urządzenia > Typ synchronizacji)

/ podgląd skrótów zawartych w polityce COSU.