FAMOC umożliwia zdefiniowanie sieci WiFi, której konfiguracja będzie zawsze dostępna na urządzeniach. Oznacza to, że nawet jeśli sieć zostanie zapomniana celowo lub przypadkowo, konfiguracja zostanie przywrócona.

Aby korzystać z tej funkcjonalności, musimy najpierw utworzyć konfigurację sieci. Możemy to zrobić w zakładce Konfiguracje. Klikamy ikonę plusa, następnie wybieramy konfigurację dla systemu Android i Konfigurację WLAN. Następnie wprowadzamy dane takie jak SSID, hasło czy metoda autoryzacji.

Możemy w ten sposób utworzyć oczywiście kilka konfiguracji dla różnych sieci.Gdy mamy już utworzone konfiguracje musimy dodać je jako element polityki. Na ekranie edycji polityki przechodzimy do sekcji Elementy polityki, a następnie klikamy Wybierz konfigurację. Wybieramy z listy określone konfiguracje i klikamy Wybierz, aby dodać je do polityki.Następnie przechodzimy w polityce do sekcji Opcje bezpieczeństwa > Polityka sieci i na liście zaznaczamy opcję "Monitoruj listę zarządzanych sieci"Teraz możemy zastosować politykę na urządzeniu. Dzięki wprowadzonym zmianom, w przypadku usunięcia z urządzenia jednej z zarządzanych sieci WiFi, administrator otrzyma w konsoli FAMOC powiadomienie w postaci alertu, natomiast konfiguracja zostanie automatycznie przesłana ponownie na urządzenie.