Zmiana data na urządzeniu może spowodować np. problemy z działaniem certyfikatów zainstalowanych na urządzeniu. Są one zazwyczaj wystawiane z konkretną datą ważności. Błędna data na urządzeniu może uniemożliwić wykorzystanie certyfikatu SSL, który jest wykorzystywany do weryfikowania prawdziwości adresów, do których próbuje podłączyć się urządzenie lub do autoryzacji dostępu np. do sieci firmowej Wifi.


FAMOC manage pozwala na wymuszenie na urządzeniach z systemem Android automatycznej daty i godziny na podstawie danych pobranych z sieci. Aby skorzystać z tej opcji należy ustawić odpowiednią funkcję w polityce urządzenia.


Po zalogowaniu do systemu FAMOC, przechodzimy do zakładki ZAAWANSOWANE -> Ustawienia -> Polityki. Następnie wybieramy politykę do edycji i przechodzimy do sekcji Opcje bezpieczeństwa -> Restrykcje aplikacji. Zaznaczamy opcję "Wymuś automatyczną datę i godzinę".Następnie musimy zastosować politykę na urządzeniu. W efekcie zastosowanych zmian na urządzeniu nie będzie możliwa ręczna zmiana ustawień czasu. Przy próbie dokonania zmian, użytkownik zostanie poinformowany, że ta możliwość została zablokowana przez administratora.


Zastosowana polityka na urządzeniu wygląda następująco: