Czy znasz już te zmiany w FAMOC manage 5.20?

FAMOC manage 5.20 już jest i przynosi nam wiele ciekawych funkcji i usprawnień! Tym razem nie będziemy organizować webinaru o zmianach, ale przygotowaliśmy coś jeszcze lepszego – video podsumowujące najciekawsze funkcjonalności! 

 


Tomasz Szramke opowiedział o 3 kluczowych zmianach tej wersji,

więc zachęcamy do obejrzenia krótkiego video,

a po więcej szczegółów zapraszamy poniżej ? 


                    FAMOC manage 5.20         


 

Zmiany w Android zero-touch i Samsung KME

Android zero-touch i Samsung KME to dwie z kilku metod rejestracji dostępnych w FAMOC manage. W FAMOC manage 5.20 dodaliśmy usprawnienia dla obu z nich! Teraz podczas konfiguracji integracji, administrator może wybrać jedną z metod uwierzytelniania:

 

✔️ brak uwierzytelnienia - urządzenie zostanie automatycznie zarejestrowane,

✔️ poświadczenia użytkownika - podczas procesu rejestracji zostanie wyświetlony ekran WebView, w którym użytkownik zostanie poproszony o podanie poświadczeń lub uwierzytelni się za pomocą SAML,

✔️ kod rejestracyjny - podczas procesu rejestracyji zostanie wyświetlony ekran WebView, w którym użytkownik zostanie poproszony o podanie kodu rejestracyjnego.

 

Dodatkowo administrator może wybrać metodę rejestracji - w pełni zarządzana, WPC lub COSU.

 

Teraz administrator ma do dyspozycji pełen zakres możliwych ustawień, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa dostosowany do organizacji!


Dodatkowe wsparcie prywatności użytkowników 

W Famoc największą uwagę przywiązujemy do prywatności użytkowników końcowych, dlatego też z każdą wersją dostarczamy coraz więcej rozwiązań bezpieczeństwa. W tej wersji dodaliśmy możliwość zdefiniowania, które sekcje Monitora Urządzenia są raportowane w polityce. We wszystkich typach polityk można teraz wybrać, jaka część danych sesji Monitora Urządzenia (np. podstawowe parametry, aplikacje, certyfikaty, dysk itp.) ma być raportowana.


Dzięki temu możesz zdefiniować, do jakich danych administratorzy będą mieli dostęp. To znacznie poprawi prywatność pracowników i pozwoli Twojej firmie na jeszcze większą zgodność z RODO!


Nowa sekcja dotycząca użytkowników i poświadczeń

Zakładka Ustawienia w FAMOC manage 5.20 jest łatwiejsza w użyciu niż kiedykolwiek! Dodaliśmy tam nową sekcję: użytkownicy i poświadczenia, która zawiera:

 

✔️ ustawienia weryfikacji dwuetapowej dające możliwość ustawienia drugiego czynnika logowania do konsoli FAMOC manage,

✔️ integracja z usługą Azure Active Directory z synchronizacją użytkowników i grup,

✔️ ustawienia integracji SAML zostały przeniesione z zakładki ustawień ogólnych do nowego, oddzielnego widoku,

✔️ uwierzytelnianie Swivel,

✔️ ekran autoryzacji użytkownika z możliwością ustawienia własnego logo i EULA na ekranie rejestracyjnym WebView.

Dodatkowo integracja z usługą Azure AD zyskała nowe usprawnienie - mapowanie pól użytkowników i grup! Podobnie jak w przypadku mapowania Active Directory, administrator może wybrać pole z FAMOC manage (pole predefiniowane lub niestandardowe) i zmapować atrybut Azure.

 

Ponadto integracje Azure, SAML i Swivel mają teraz odświeżony widok — modalny, który prowadzi użytkownika krok po kroku przez ustawienia. Teraz ustawienia tych integracji są o wiele wygodniejsze!Restrykcje trybu BYOD dla iOS i macOS

Nie zapomnieliśmy o użytkownikach iOS i macOS! W FAMOC manage 5.20 możesz znaleźć nowe ograniczenia dla trybu BYOD na tych urządzeniach, w tym:

  • wyłączenie automatycznego przesyłania raportów diagnostycznych do Apple (macOS),
  • wyłączenie Siri (iOS),
  • wyłączenie podglądu historii powiadomień na ekranie blokady (iOS),
  • wymuszenie szyfrowania kopii zapasowej (iOS),
  • nie zezwalaj na udostępnianie zarządzanych dokumentów za pomocą AirDrop (iOS),
  • nie zezwalaj na udostępnianie danych z zarządzanych/niezarządzanych aplikacji (iOS),
  • wymuś ustawienie kodu blokady (iOS),
  • blokowanie przechwytywania ekranu (iOS)...

...i wiele więcej! Z każdą wersją FAMOC manage coraz łatwiej jest zarządzać urządzeniami Apple, prawda? ;)