FAMOC manage udostępnia łatwy sposób dzielenia się plikami w obrębie zarządzanej organizacji.


Aby wysłać wybrany plik na jedno bądź wiele urządzeń możemy skorzystać z konfiguracji pozwalającej na udostępnianie plików na urządzenia z systemem Android. Aby to zrobić należy przejść do zakładki KONFIGURACJE, a następnie kliknąć ikonę plusa aby dodać nową.Następnie wybieramy platformę Android, kategorię Narzędzia i konfigurację o nazwie Prześlij plik.W kolejnym kroku ustawiamy parametry konfiguracji:

Ścieżka - folder, do którego chcemy przesłać plik (jeśli nie istnieje, zostanie utworzony). Przykłady: 

  • wpisując Dokumenty, zostanie utworzony folder Dokumenty

  • wpisując Download/Dokumenty w folderze Download zostanie utworzony subfolder Dokumenty

Wypakować - jeśli przesyłamy plik w formacie .zip możemy od razu go wypakować

Nazwa pliku - pod jaką nazwą ma zostać zapisany plik

Źródło - możemy wgrać bezpośrednio plik z komputera lub podać adres skąd plik ma zostać przesłany (może to być adres url lub ftp - w drugim przypadku możemy również podać dane logowania, port oraz ścieżkę).Następnie przechodzimy przez kolejne kroki i zapisujemy konfigurację. Po zastosowaniu jej na urządzeniu (w identyczny sposób jak dowolną inną konfigurację) plik zostanie przesłany na wybrane urządzenia zgodnie z wprowadzonymi parametrami.Wybieramy konfigurację z listy, następnie klikamy Zastosuj na urządzeniu, wybieramy w oknie dialogowym urządzenia i zatwierdzamy.