Od wydania ostatniej wersji FAMOC manage minęło już trochę czasu. Warto było jednak poczekać, bowiem FAMOC manage 5.24 przynosi wiele zmian. O najciekawszych z nich opowie Tomasz w poniższym filmie, a więcej informacji o tej wersji znajdziesz poniżej.

Urządzenia współdzielone


FAMOC manage 5.24 wprowadza rozwiązanie umożliwiające korzystanie z jednego urządzenia przez wielu użytkowników z osobnymi profilami. Każdy z użytkowników będzie miał dostęp do własnych plików, ustawień i aplikacji. To rozwiązanie znajdzie zastosowanie szczególnie w obszarach gdzie praca przebiega w trybie zmianowym np. firmach zajmujących się dostarczaniem przesyłek, ochroną obiektów czy też sprzątaniem. Pracownik po zakończeniu pracy będzie mógł odłożyć urządzenie, a osoba rozpoczynająca pracę po nim skorzystać z tego samego sprzętu z dostępem do osobistych ustawień.


Dziś udostępniamy wam pierwszą wersję tego rozwiązania, podstawę mechanizmu do zarządzania użytkownikami i przełączaniem się między nimi na urządzeniach z systemem Android. Z racji tego, że to dopiero początek na chwilę obecną oznaczamy ją jako wersję beta. Udostępniamy ją jednak do wykorzystania już teraz i równocześnie zachęcamy do zgłaszania uwag czy też pomysłów odnośnie tej funkcji.


Monitor lokalizacji zintegrowany z Agentem Bazowym


Od tej wersji FAMOC manage Monitor lokalizacji przestanie być osobną aplikacją, a stanie się integralną częścią Agenta Bazowego. Zlikwiduje to konieczność instalowania Monitora lokalizacji odrębnie od Agenta Bazowego co przyspieszy proces enrollmentu urządzeń. Nadal jednak, aby Monitor lokalizacji był aktywny, konieczne jest włączenie usług lokalizacji w polityce.


Możliwość zdefiniowania domyślnych aplikacji dla trybu COSU


FAMOC manage 5.24 pozwoli również na określenie, w której aplikacji powinny być otwierane pliki na urządzeniach działających w trybie COSU. Administrator będzie mógł wybrać domyślną aplikację otwierającą dokumenty w formacie .pdf, .doc, .xls i inne, i tylko wybrana aplikacja pozwoli na otwarcie określonych plików.


Niezależna instalacja elementów polityk


Usprawniliśmy także proces instalacji konfiguracji i aplikacji przypisanych do polityki. Od tej pory będą one instalowane niezależnie od siebie co oznacza, że mając kilka czy kilkanaście aplikacji z Zarządzanego sklepu Google Play aplikacje będą instalowane niezależnie co znacznie przyśpieszy proces przygotowania urządzenia do użytku. Smart grupy


W tej wersji FAMOC manage wprowadzamy również rozwiązanie, które pozwoli zautomatyzować przypisanie nowego urządzenia do określonej grupy na podstawie wybranych parametrów. Oznacza to, że administrator systemu FAMOC manage będzie mógł na przykład wybrać platformę, metodę rejestracji czy też określony model i utworzyć osobną grupę do której zostanie przypisane każde urządzenie spełniające dany warunek. W praktyce daje to możliwość automatycznego przypisania do jednej grupy urządzeń z Androidem 11 lub nowszym, a do innej wszystkich urządzeń iOS, dzięki czemu urządzenia otrzymują odrębne ustawienia polityk.Przypominamy również, że wersja FAMOC manage 5.24 będzie ostatnią z obsługą serwerów Centos 6. Zaktualizuj serwer do Centos 7. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej FAMOC.