Check Point Harmony to pierwsze w branży rozwiązanie do ujednolicenia zabezpieczeń urządzeń, użytkowników i zdalnego dostępu.

Chroni urządzenia i połączenie internetowe przed najbardziej wyrafinowanymi atakami, zapewniając dostęp do aplikacji korporacyjnych zgodnie z zasadami Zero Trust.

FAMOC manage pozwala na integrację systemu z usługą Check Point Harmony, zapewniając stały monitoring urządzeń w celu ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami.

Krok 1

Aktywuj integrację Checkpoint w FAMOC manage.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie 


Krok 2

Po aktywacji organizacja automatycznie utworzy grupy odpowiadające poziomom zagrożenia Checkpoint i roli, która daje prawa dostępu do usług internetowych odpowiedzialnych za wsparcie integracji.


Obraz zawierający stół

Opis wygenerowany automatycznie 


Krok 3

Następnie utwórz nowego użytkownika lub edytuj istniejącego i nadaj mu rolę integracji Checkpoint.


 

 

 

 

Krok 4

Następnie przejdź do portalu Checkpoint, zaloguj się i przejdź do ustawień (1.) . Kliknij opcję Integracje (2.)  i dodaj nową integrację (3.) .

 


Wybierz Techstep z listy UEM i podaj adres URL serwera oraz login i hasło użytkownika z rolą integracji Checkpoint.  Następnie przejdź do kolejnych kroków. 

Krok 5

W ostatnim kroku integracji wygenerowany token powinien zostać dodatkowo skopiowany. Konieczne będzie skonfigurowanie aplikacji w konsoli zarządzania FAMOC.Krok 6

Następnie dodaj aplikację Harmony Mobile Protect ze sklepu Google Play do systemu FAMOC manage. Po dodaniu przejdź do szczegółów aplikacji, a następnie do zakładki Konfiguracje i edytuj konfigurację zarządzaną Android. Wklej skopiowany token w odpowiednim polu.


 


Krok 7

Na koniec wystarczy przypisać grupy utworzone w FAMOC manage (są one oparte na poziomie zagrożenia ustalonym przez Checkpoint Harmony) do odpowiednich polityk. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia urządzenia zostaną automatycznie przypisane do wybranych grup, a tym samym zmieni się ich polityka (np. ograniczony zostanie dostęp do sieci firmowych).