1. Tworzenie pliku do importu


Potrzebne jest utworzenie pliku .csv lub .txt w formacie tabeli:

  • pierwszy wiersz: nazwy kolumn, np. "Login", "Imię", "Nazwisko"

  • następne wiersze: dane użytkownika, które związane są z nazwami kolumn, np. "login1", "imię1", "nazwisko1"

Każdy użytkownik musi być wypisany w nowej lini. Przykładowy plik powinien wyglądać tak:Używanie przecinka jako separatora danych nie jest wymagane. Można użyć, np. średnika lub znaku tabulatora.


2. Import użytkowników z pliku


By zaimportować użytkowników z pliku przejdź do MENADŻER -> ORGANIZACJA -> Użytkownicy i przyciśnij Importuj użytkowników.Przeszukaj komputer w poszukiwaniu przygotowanego wcześniej pliku i wybierz separator z pola format pliku. Potrzebne jest również wypełnienie pola opis. Przyciśnij Dalej.W kolejnym kroku należy stworzyć nowy schemat, jeśli nie wybrało się żadnego. Dopasuj nazwy kolumn z pliku z nazwami kolumn istniejącymi w FAMOC. Przyciśnij Zapisz.Pojawi się strona podsumowująca, sprawdź czy rekordy zostaną załadowane poprawnie używając Sprawdź dane. Jeśli tak, przyciśnij Importuj.Potwierdź operację klikając OK.


Informacja, że operacja zakończyła się pomyślnie i nowa lista użytkowników zostanie pokazana jako wynik importu.