W tej zakładce użytkownik ma podgląd statusu urządzenia i aplikacji zarządzanych przez system FAMOC oraz może monitorować powiadomienia systemu.

Istnieje wiele raportów, które mogą być dodane do interfejsu monitoringu. Raporty mogą być wyświetlane jako wykresy, tabele lub liczby.

Typy raportów

Liczby – wyświetlają pożądany raport jako numer (czasem wraz z dodatkowymi informacjami takimi jak wartość całkowita)

Wykres słupkowy – wykres, który wykorzystuje pionowe słupki w celu porównania pomiędzy kategoriami

Wykres słupkowy poziomy – wykres, który wykorzystuje poziome słupki w celu dokonania porównania pomiędzy kategoriami

Wykres kołowy – wykres podzielony na segmenty reprezentujące proporcje liczbowe

Tabela – pokazuje dane w kolumnach i wierszach

W górnej części każdego raportu w zakładce Monitoringu znajduje się menu akcji, które użytkownik może wykorzystać do wykonania następujących czynności: eksport raportu do pliku .pdf, wysłanie raportu za pomocą poczty email z załączonym plikiem w formacie .pdf, sprawdzenie szczegółów lub odświeżenie danych. Menu pojawia się po najechaniu przez użytkownika myszką na tytuł raportu.

Funkcje dostępne w Menu akcji wykresów

Pokaż/ukryj legendę (dostępne tylko dla wykresu kołowego)

kliknij, by pokazać/ukryć legendę

Eksportuj do .pdf

zapisz raport jako plik .pdf na komputerze

Wyślij raport

wyślij email wraz z załączonym plikiem .pdf

Pokaż szczegóły

wyświetl informacje o raporcie w zakładce raportów

Odśwież

aktualizuj stan raportu

UWAGA: dla raportu o charakterze liczbowym dostępne są tylko przyciski „pokaż szczegóły” oraz odśwież.

Użytkownik może dostosować do własnych potrzeb informacje wyświetlane na wykresie kołowym poprzez zaznaczanie/odznaczanie pozycji w legendzie wykresu.

Używając ikony Ustawień w prawym górnym rogu, użytkownik może zdefiniować, który raport będzie wyświetlany w części Monitoringu, zmienić rozmiar i wygląd raportów.

Kliknięcie ikony Ustawienia spowoduje wyświetlenie dodatkowego przycisku: dodaj raport. Kliknij lub dotknij, by rozszerzyć listę dostępnych raportów.

Zarządzanie raportami

Zmień typ raportu – pozwala użytkownikowi na zmianę typu raportu. Kliknij na nim i wybierz pożądany typ raportu do wyświetlenia. Dostępne rodzaje wykresów: wykres słupkowy, horyzontalny wykres słupkowy, wykres kołowy, tabela

Usuń raport – klikając tę ikonę, użytkownik może usunąć raport z sekcji Monitoring


Zmień rozmiar – użytkownik może dopasować rozmiar raportu przez przeciągnięcie jednego z 4 rogów do momentu osiągnięcia pożądanej wielkości. Istnieją częściowe ograniczenia tej zmiany: nowy rozmiar musi spełniać wymagania zastosowanych proporcji. Wymagania są różne w zależności od rodzaju raportu. 

Podczas zmiany rozmiaru zielony kolor wskazuje, że obecny rozmiar spełnia restrykcje proporcji. Im większy wykres, tym więcej szczegółów i informacji można wyświetlić. W przypadku mniejszych raportów użytkownik musi przenieść kursor na wybrany wykres, aby zobaczyć szczegółowe informacje.

Dwa rozmiary tego samego raportu: mały i duży

Zmiana wyglądu

Aby zmienić położenie raportu, użytkownik musi go chwycić i przeciągnąć w pożądane miejsce.

Zmiana pozycji raportu

Zapisywanie zmian

Wszystkie zmiany dokonane w trybie ustawień będą zapisane po kliknięciu/dotknięciu na przycisk Ustawienia. Przy przejściu z ustawień Monitoringu prosto do innej zakładki zmiany nie zostaną zapisane.