W tej zakładce można zarządzać wszystkimi kontami użytkowników. Po kliknięciu na nazwy kolumn istnieje możliwość sortowania na podstawie wszystkich właściwości listy.

 Przycisk zaznacz – po kliknięciu tego przycisku zaznaczeni zostają wszyscy użytkownicy na stronie. Licznik zaznaczonych użytkowników jest widoczny obok przycisku zaznacz.

 Dodaj użytkownika – ten przycisk uruchamia kreator nowych użytkowników (zobacz 2.1 Dodawanie użytkownika).

 Moduł wyszukiwania – pozwala na wyszukiwanie użytkownika po nazwisku lub loginie.

 Ustawienia tabeli – pozwala dodać lub usunąć kolumny z widoku zakładki Użytkownicy.

Wybranie użytkowników z listy pozwala administratorowi na wykonanie akcji dla wielu użytkowników w tym samym czasie.

Dostosowywanie listy użytkowników

Kliknięcie nazwy kolumny umożliwia sortowanie według dowolnej właściwości w widoku listy. Istnieje również możliwość dostosowania wyświetlanych kolumn za pomocą przycisku Dostosuj widok tabeliC:\Users\lukasz.orzeszek\Desktop\Dokumenty\GUI - devices guide\screeny\6.png. Wszystkie dostępne kolumny są pogrupowane po lewej stronie pola akcji, a kolumny aktualnie widoczne na liście Użytkownicy są wyświetlane po prawej stronie. Administrator może przeciągnąć i upuścić dowolną kolumnę, aby zmienić kolejność lub listę wyświetlanych kolumn. Aby zaakceptować zmiany, potwierdź, naciskając przycisk Zapisz.

Dodawanie użytkownika

Kliknij przycisk Dodaj użytkownika  , aby uruchomić kreator nowych użytkowników. W pierwszym kroku uzupełnij podstawowe informacje o użytkowniku, takie jak: imię, nazwisko, login, email, kraj, język.

Gdy użytkownik zostanie stworzony, administrator może uzupełnić dodatkowe informacje w podzakładkach konta użytkownika: szczegóły, grupy i role, ustawienia, certyfikaty.

Kliknij pole w celu dodania lub edycji informacji.

Wszystkie akcje zarządzające użytkownikami mogą być wybrane z menu nad awatarem użytkownika w oknie dostępnych operacji

Przycisk akcji

Opis

qa.png

Szybkie akcje

 • Usuń użytkownika

 • Zarejestruj urządzenie

 • Wymuś zmianę hasła

 • Zablokuj konto użytkownika

 • Odblokuj konto użytkownika

 • Zmień platformę

eu.png

Edycja użytkowników

 • Zmień kraj

 • Zmień hasło

 • Zmień kartę SIM

Grupy i role

 • Odłącz od grupy

 • Odłącz od roli

 • Przypisz do grupy

 • Przypisz do roli