Ikona Powiadomień znajdująca się w lewym górnym rogu MENU UŻYTKOWNIKA umożliwia użytkownikowi (z przypisanymi wymaganymi rolami) wyświetlanie i zarządzanie problemami zgłaszanymi za pośrednictwem alertów. System powiadomień obsługuje również wiadomości. Ta funkcja informuje użytkownika o ostatnich zmianach w FAMOC, a także innych ważnych informacjach, np. utrzymaniu serwera.
Po kliknięciu ikony pojawi się panel powiadomień. Dodatkowe opcje dla działań będą wyświetlane na pasku powiadomień (jeśli wybrano jeden lub więcej elementów), a także Ustawień, które przekierowują użytkownika do zakładki Ustawienia powiadomień (w panelu szczegółów Menu użytkownika, patrz poniżej).

Alerty są pogrupowane według ich priorytetu. Aby zobaczyć, jaki typ alertów jest wyświetlany jako Ważny/Umiarkowany/Niewielki, kliknij konkretny element na liście. Następnie zobaczysz listę różnych alertów. Klikając konkretny typ alertu, zobaczysz, na jakie urządzenia ma wpływ ten problem. W zależności od poziomu i typu alarmu, mogą być podejmowane określone akcje, takie jak oznacz jako przeczytane, oznacz jako nieprzeczytane, oznacz jako ignorowane, rozwiąż problem, pokaż szczegóły. Lista alertów może być dla ułatwienia filtrowana według czasu wystąpienia i statusu (odczyt, nieprzeczytane, ignorowane, rozwiązane). Niektóre alerty można łatwo rozwiązać, korzystając z funkcji rozwiąż problem i wybierając żądaną akcję.

System powiadomień jest również dostępny z poziomu karty Powiadomienia w widoku szczegółów urządzenia. Zawartość zostanie automatycznie odfiltrowana, aby wyświetlać tylko alerty wygenerowane dla określonego urządzenia.