Dostęp do ustawień użytkownika i organizacji można uzyskać, klikając ikonę i nazwę użytkownika po prawej stronie menu.
Profil
Karta profilu wyświetla szczegóły aktualnie zalogowanego użytkownika i pozwala mu zmienić jego awatar, domyślną organizację, imię, nazwisko, adres e-mail, język, hasło i dwuskładnikowe ustawienia autoryzacji, jeśli są one włączone w organizacji.
Ustawienia
Karta ustawień wyświetla szczegóły organizacji, takie jak liczba zarządzanych urządzeń, limit urządzeń i status licencji organizacji. Administrator może również zmienić tutaj awatar organizacji.
Panel szczegółów

Panel szczegółów pozwala administratorowi modyfikować niektóre opcje, w tym język organizacji, kraj, numer telefonu, adres e-mail i limit czasu sesji. W tym miejscu można ustawić preferencje rejestrowania.

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne wymieniono w poniższej tabeli:

Parametr

Opis

Język

Możliwość wyboru domyślnego języka organizacji

Telefon

Domyślny numer telefonu dla organizacji

E-mail

Domyślny adres e-mail dla organizacji

 Czas trwania sesji

Okres bezczynności, po którym użytkownik zostanie automatycznie wylogowany (domyślnie: 90 minut)

 Interwał synchronizacji aplikacji z Google Play

Interwał automatycznej synchronizacji aplikacji z Google Play (domyślnie: 7 dni)

 Klucz do API SafetyNet

Jeśli chcesz skorzystać z poświadczenia SafetyNet, podaj tutaj odpowiedni klucz API.

 Ustawienia operacji na urządzeniu

Ustawienia operacji urządzenia są wymienione w poniższej tabeli:

Parametr

Opis

 Ukryj operacje wykonane na usuniętych urządzeniach

Jeśli ustawione, operacje wykonywane na usuniętych urządzeniach nie będą już wyświetlane w logach.

 Ukryj operacje wykonane przed ostatnią operacją startup

Jeśli ustawione, operacje wykonane przed ostatnią rejestracją nie będą już wyświetlane w logach.

 Domyślny czas oczekiwania na wykonanie operacji

Okres czasu, w którym operacja zostanie automatycznie ponowiona.


Autoryzacja dwuskładnikowa

Ta funkcja umożliwia użycie dodatkowego składnika wymaganego do zalogowania się do FAMOC. Administrator może dodać dodatkowy stopień ochrony dla organizacji.

Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, kliknij przycisk Aktywuj. Spowoduje to wyświetlenie okna uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Do wyboru dostępne są dwie możliwości uwierzytelniania.

Powiadomienia push - użytkownik otrzymuje wiadomość za pośrednictwem aplikacji FAMOC.

SMS - użytkownik otrzymuje wiadomość SMS ze specjalnym kodem służącym do potwierdzenia logowania. Ta metoda jest domyślnie wyłączona i konieczna jest jej aktywacja po stronie serwera. Aby aktywować metodę SMS skontaktuj się z Administratorem serwera FAMOC).

W kolejnym kroku zdecyduj, czy chcesz zastosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla wszystkich użytkowników w organizacji. Zweryfikuj metodę uwierzytelniania, a po pomyślnej weryfikacji uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostanie włączone zarówno dla organizacji, jak i Twojego konta.

W tym momencie każdy użytkownik w organizacji może skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe w celu zalogowania się na konto FAMOC podczas logowania (jeśli wymuszenie jest włączone) lub w dowolnym momencie w ustawieniach profilu użytkownika.

Ustawienia SAML

Wybierz, jeśli chcesz używać protokołu SAML do uwierzytelnienia użytkownika. Dodatkowo będziesz musiał podać:

  • Certyfikat X.509

  • Identyfikator 

  • Login URL 

  • Znacznik XML użytkownika

Uwierzytelnianie Swivel

Jeśli chcesz korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego Swivel, podaj adres URL Swivel i wspólne  Hasło autoryzujące (hasło, które należy wprowadzić w agencie serwera Swivel i urządzeniu, które będzie wysyłać żądania agenta).

Panel iOS

Ten panel pozwala administratorowi zarządzać certyfikatami usługi Apple Push Notification Service (APNs).

Rejestracja nowego certyfikatu APNs

Aby zarejestrować nowy certyfikat, musisz mieć ważny identyfikator Apple ID. Kliknij GET APNs aby kontynuować. Zostanie wyświetlone okno Połącz z Apple, umożliwiające pobranie żądania podpisania certyfikatu (CSR). Pobierz ten plik i kliknij Dalej, a następnie Idź do portalu Apple (witryna Apple otworzy się w nowej karcie przeglądarki). Zaloguj się przy użyciu danych logowania Apple ID i kliknij Utwórz certyfikat. Kliknij wybierz plik i wybierz poprzednio pobrany plik CSR, a następnie kliknij Prześlij.

Po zakończeniu operacji kliknij Pobierz i zapisz plik .pem. Zamknij zakładkę witryny Apple, spowoduje to powrót do FAMOC, a następnie kliknij Dalej w oknie Paruj z Apple. Przeciągnij i upuść poprzednio pobrany plik .pem w polu Prześlij certyfikat i kliknij Dalej. Wprowadź adres e-mail dla identyfikatora Apple ID użytego powyżej i kliknij przycisk Zakończ.

 

Panel Android

 

Zarządzane konto Google Play

W tej sekcji możliwa jest rejestracja zarządzanego konta Google Play. To rozwiązanie pozwala na udostępnianie i zarządzanie aplikacjami w ramach firmowego sklepu Google Play. Rejestracja zarządzanego konta Google Play opisana jest w szczegółach w osobnym dokumencie, który można znaleźć tutaj.

Android zero-touch

Ta sekcja pozwala zintegrować konto zero-touch z FAMOC. Android zero-touch pozwala na automatyczną rejestrację urządzeń w FAMOC. Aby zintegrować FAMOC z funkcją zero-touch, potrzebujesz:

  • dostęp SSH do maszyny aplikacyjnej FAMOC

  • konto Google

Proces ten został szczegółowo opisany w osobnym dokumencie, który można znaleźć tutaj.

Samsung KME

Ta sekcja pozwala zintegrować konto Samsung KME z FAMOC. Samsung Knox Mobile Enrollment to dedykowane rozwiązanie dla urządzeń Samsung, które umożliwia automatyczną rejestrację w FAMOC. Proces ten został szczegółowo opisany w osobnym dokumencie, który można znaleźć tutaj.

Samsung E-FOTA

Enterprise FOTA (Firmware-Over-The-Air) to usługa zarządzania, która pozwala kontrolować, jak i kiedy aktualizacje oprogramowania są wykonywane na firmowych urządzeniach mobilnych Samsung.
Aby aktywować tę usługę, przejdź do Ustawień i wejdź do zakładki Android.

Po kliknięciu przycisku Aktywuj przejdź przez wszystkie kroki, aby skonfigurować E-FOTA.

Po podaniu wszystkich danych musisz zdefiniować, które polityki bezpieczeństwa FAMOC powinny mieć włączoną opcję E-FOTA.

Następnie zdecyduj, jak często FAMOC będzie sprawdzać, czy pojawiły się nowe aktualizacje do pobrania na określone urządzenia (interwał synchronizacji).

Teraz możesz zakończyć proces konfiguracji E-FOTA i sprawdzić wszystkie dostępne aktualizacje dla urządzeń Samsung, klikając przycisk Pokaż dostępne aktualizacje.

Aktualizacja oprogramowania układowego (firmware) za pośrednictwem E-FOTA

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji upewnij się, że polityka bezpieczeństwa z E-FOTA została odświeżona na wszystkich przypisanych urządzeniach.

Aktualizację oprogramowania można wykonać na trzy sposoby:

  1. Przejdź do widoku urządzeń Samsung, kliknij Więcej akcjitrzy.png, a następnie przejdź do Szybkich akcji i wybierz Aktualizacja firmware.

  2. W ogólnym widoku urządzeń zaznacz lewe pole wyboru urządzenia, w którym chcesz dokonać aktualizacji oprogramowania, a następnie kliknij Więcej akcji i postępuj jak w kroku 1.

  3. Przejdź do Panelu Android, rozwiń Pokaż dostępne aktualizacje i kliknij 

Należy pamiętać, że można wykonać aktualizację firmware tylko na jednym typie urządzeń (ten sam model i oprogramowanie w tej samej polityce bezpieczeństwa) w tym samym czasie.

11.png

Po chwili wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji dedykowanych dla określonego typu urządzeń. Wybierz tą, którą chcesz zaimplementować i zdecyduj, czy aktualizacja powinna zostać wykonana teraz (co oznacza tak szybko jak to możliwe + 3 dni) lub w wybranym min. 3 dniowym okresie w przyszłości.

12.png

Teraz możesz przejść do zakładki Ustawienia i sprawdzić, ile urządzeń jest aktualizowanych w danej chwili, a ile jest aktualnych.

efota 2.png

Po kliknięciu podświetlonego numeru otrzymujesz szczegółowy raport z danymi wszystkich urządzeń.

efota update.png

Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania na urządzeniu pojawi się okienko z informacją o pomyślnym przeprowadzeniu procesu.

Aktualizacje OTA dla urządzeń Zebra

Aktualizacje OTA Zebra są dostępne dla urządzeń z Androidem Nougat (7.0) lub nowszym oraz MX 9.2 lub nowszym. Aby zintegrować FAMOC z Zebra OTA, kliknij Aktywuj integrację. Okno modalne przeprowadzi cię przez proces. Najpierw przejdź do portalu Zebra i zaloguj się na swoje konto klienta. Następnie zatwierdź integrację z kodem weryfikacyjnym skopiowanym z FAMOC. Podczas konfiguracji, aplikacje Zebra Enrollment Manager i Zebra Common Transport Layer zostaną zaimportowane do FAMOC. Bezpośrednio z ekranu konfiguracji można włączyć tę funkcję w wybranych politykach (wspomniane powyżej aplikacje zostaną automatycznie zainstalowane i skonfigurowane na kompatybilnych urządzeniach przypisanych do wybranych polityk).

Po zakończeniu integracja jest zakończona. Od teraz będziesz mieć możliwość zdalnej aktualizacji urządzeń Zebra po udostępnieniu aktualizacji przez producenta.

Powiadomienia

W tej sekcji użytkownik (który ma przypisaną odpowiednią rolę) może przeglądać ustawienia systemu powiadomień związane z informowaniem o problemach oraz zarządzać nimi, na przykład wyłączać i włączać zgłaszanie każdego alertu, a także zmieniać priorytet każdego alertu.