Aby dodać ogólny szablon polityk, podaj nazwę i ustaw priorytet.

Atrybut

Opis

Ustawienia podstawowe

Nazwa szablonu

Wprowadź nazwę polityki (maks. 100 znaków)

Ustaw priorytet

Określ pozycję na liście szablonów

Przeinstaluj Base Agenta automatycznie

Po pojawieniu się w systemie nowej wersji programu Base Agent zostanie ona automatycznie ponownie zainstalowana na urządzeniach (polityka zostanie ustawiona jako nieaktualna).

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Odinstaluj niezgodne elementy polityki automatycznie

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, niepasujące elementy z bieżącej polityki zostaną odinstalowane, jeśli urządzenie zostanie przypisane do innej polityki.

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Włącz Samsung Premium API

Aby aktywować Samsung Premium API w polityce, należy zaznaczyć tą opcję. Należy również podać odpowiedni klucz licencyjny.

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Licencja premium

Licencja Samsung Premium może być dodana/zmieniona /usunięta przy użyciu ikon plus/minus obok pola klucza licencyjnego.

Włącz atestację Samsung

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, dodatkowa operacja dla atestacji Samsung KNOX zostanie dodana do kolejki i sprawdzi integralność oprogramowania urządzenia przed utworzeniem kontenera KNOX.

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Atestacja Safetynet

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, urządzenie zostanie zweryfikowane pod kątem atestacji SafetyNet wykrywającej np zrootowanie urządzenia lub użycie custom ROM-u.

Jeśli atestacja nie powiedzie się, aktualizacja polityki nie będzie kontynuowana (żadna z konfiguracji / aplikacji przypisanych do polityki nie zostanie zastosowana).

Dostępne opcje:

  • Wyłączona

  • Raz, podczas dodawania urządzenia

  • Co godzinę

  • Co 6 godzin

  • Raz dziennie

  • Raz na tydzień

  • Raz na miesiąc

Wartość domyślna: Wyłączona.

Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy wykrytym odinstalowaniu Agenta Bazowego

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, urządzenie zostanie oznaczone w konsoli FAMOC jako wyczyszczone w przypadku odinstalowania Agenta Bazowego.

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Włącz usługi zdalnego pulpitu

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Zdalny dostęp zostanie zainstalowany wraz z polityką.

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Włącz usługi lokalizacyjne

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Monitor lokalizacji zostanie zainstalowany wraz z polityką.

Wartość domyślna: niezaznaczone.

Wymuszaj włączenie usługi monitorowania aplikacji

Po ustawieniu dodatkowa operacja zawarta w ogólnej polityce o nazwie "Włącz usługi monitorowania aplikacji" zostanie dodana do kolejki i wysłana do urządzenia z prośbą o włączenie przez użytkownika Usługi dostępności FAMOC.

Ignoruj optymalizację zużycia baterii dla Monitora lokalizacji i Monitora użycia

Po ustawieniu, do kolejki zostanie dodana dodatkowa operacja zawarta w polityce ogólnej, o nazwie „Włącz usługę monitorowania aplikacji” i wysłana do urządzenia z prośbą o włączenie usługi dostępności FAMOC.

Polityki ogólne - ustawienia podstawowe

Zakładka ustawień podstawowych

Ustawienia harmonogramów

Poniżej znajduje się lista parametrów ustawień harmonogramów polityk.

Atrybut

Opis

Ustawienia harmonogramów

Interwał synchronizacji w szczycie

Interwał połączenia z serwerem Base Agent: 5 min./15 min./30 min./1 g./4 g./12 g./Raz dziennie/Raz w tygodniu/Raz w miesiącu
Wartość domyślna: raz dziennie

Dni szczytu

Dni tygodnia, w trakcie których Agent Bazowy raportuje do serwera FAMOC
Wartość domyślna: od poniedziałku do piątku

Początek szczytu

O której godzinie w dniach szczytu powinien zacząć raportowanie agent podstawowy

Wartość domyślna: 8:00

Koniec szczytu

O której godzinie w dniach szczytu powinien zakończyć raportowanie agent podstawowy

Wartość domyślna: 16:00

Interwał sesji Monitora Urządzenia

Ustawia interwał sesji Monitora Urządzenia: Wyłączony/Co godzinę, 4 razy dziennie/Codziennie/Raz w tygodniu/Raz w miesiącu

Wartość domyślna: Codziennie

Informowanie o nieaktywności urządzenia

Ostrzeganie o bezczynności agenta bzowego po: 1-5 dniach/tygodniu/miesiącu/3 miesiącach. Jeśli agent bazowy nie połączy się z serwerem w tym okresie, FAMOC wygeneruje alert z trzema możliwymi opcjami reakcji:

  • Usuń urządzenie z FAMOC

  • Zainstaluj ponownie program Base Agent

  • Oznacz urządzenie jako skradzione

Wartość domyślna: po tygodniu

Wyczyść urządzenie przy przekroczonej nieaktywności

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, a agent bazowy nie zgłasza się do serwera w określonym czasie, oprócz wygenerowanego alertu urządzenie zostanie wyczyszczone.

Oznacz urządzenie jako wyczyszczone przy przekroczonej nieaktywności

W przypadku przekroczenia czasu zgłoszenia się urządzenia do serwera, zostanie ono oznaczone w konsoli FAMOC jako wyczyszczone.

Ogólne ustawienia polityk

Ogólne ustawienia polityk