Poniżej znajduje się lista ustawień dostępnych w zakładce Polityka instalatora.

Atrybut

Opis

Polityka instalatora

Blokada instalacji aplikacji

Jeśli włączona, nie będzie możliwości instalowania aplikacji na urządzeniu.

Dostępność: Android, Apple, Windows Phone 8.1 / 10, urządzenia w trybie Device Owner

Powiadomienie, gdy instalacja aplikacji jest zablokowana

Możliwość ustawienia treści powiadomienia wyświetlanego, gdy użytkownik próbuje zainstalować zablokowaną aplikację. Domyślnie: Instalacja aplikacji jest niedozwolona. Dostępność: Android

Zezwól na debugowanie USB

Jeśli ustawione, zezwala na uruchomienie na urządzeniu trybu debugowania USB.

Dostępne dla trybu Device Owner, Android Samsung z Enterprise SDK 3.0, dla Android Sony z Enterprise SDK od 5.0 oraz Windows Phone 8.1/10. USB debugging is blocked by default.

Blokada nieznanych źródeł

Uniemożliwia zmianę ustawień instalacji z nieznanych źródeł.

Dostępność: tryb Device Owner, Android Samsung z Enterprise SDK 2.0 oraz Windows 10 Mobile

Wyłącz możliwość modyfikowania kont

Jeśli włączona, możliwość dodania, edycji lub usunięcia konta zostanie zablokowana

Dostępność: tryb Device Owner oraz urządzenia iOS w trybie nadzorowania

Wyłącz możliwość kontrolowania aplikacji

Jeśli włączona, użytkownicy nie będą mogli modyfikować aplikacji (odinstalować, zatrzymać działanie, wyczyścić dane aplikacji). Dostępność: Android Device Owner

Blokada ręcznej instalacji certyfikatu root

Jeśli włączona, nie będzie możliwości ręcznego zainstalowania certyfikatu głównego.

Dostępność: Windows Phone 8.1/10