Jak działa Cisco Secure Endpoint

Cisco Secure Endpoint zapewnia kompleksową ochronę przed atakami typu malware. Jest to rozwiązanie, które zapobiega atakom, blokuje złośliwe oprogramowanie oraz stale monitoruje i analizuje aktywność plików i procesów, aby szybko wykrywać, ograniczać i usuwać zagrożenia, które mogą ominąć inne zabezpieczenia. 

Cisco Secure Endpoint integruje funkcje zapobiegania, wykrywania, wykrywania zagrożeń i reagowania w jednym rozwiązaniu, wykorzystując moc analizy w chmurze. 

Dodawanie Cisco Security Connector do FAMOC manage

Do poprawnego działania usługi Cisco Secure Endpoint konieczne jest zainstalowanie na urządzeniach aplikacji Cisco Security Connector. Można ją dodać do FAMOC, tak jak każdą inną aplikację. Po prostu przejdź do zakładki APLIKACJE i kliknij przycisk +, aby dodać nową aplikację.


Następnie wybierz platformę - Apple. Wybierz opcję dodania aplikacji z iOS Apple Store.

Wpisz Cisco Security Connector w polu wyszukiwania, wybierz odpowiednią aplikację z listy i kliknij Dalej.

Następnie kontynuuj kroki aż do ekranu potwierdzenia.


Konfiguracja Cisco Security Endpoint w FAMOC manage

Aby poprawnie skonfigurować usługę Cisco Security Endpoint należy użyć dedykowanej konfiguracji zaimplementowanej w FAMOC manage. Do jej poprawnego działania potrzebujemy również pliku konfiguracyjnego pobranego z portalu Secure Endpoint: https://sso-apps.security.cisco.com/.

Po zalogowaniu do konsoli z zakładki Management wybieramy opcję Deploy Clarity for iOS.

Następnie z listy wybieramy grupę urządzeń (należy ją wcześniej zdefiniować w konsoli Cisco).


Pobieramy plik wybierając opcję Download profile.


Następnie logujemy się ponownie do konsoli FAMOC manage. Przechodzimy do zakładki KONFIGURACJE i dodajemy nową konfigurację klikając ikonę plusa w lewym górnym rogu

Wybierz platformę Apple, a następnie iOS, iPadOS. Wybierz typ konfiguracji — Bezpieczeństwo i konfigurację o nazwie Ustawienia Cisco Secure Endpoint (AMP) iOS.

W kolejnym kroku wgraj wcześniej pobrany plik.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aż pojawi się ekran potwierdzenia.

Gdy konfiguracja jest gotowa, należy ją dodać do aplikacji Cisco Security Connector. Wróć do zakładki APLIKACJE i przejdź do aplikacji Cisco Security Connector.

Następnie przejdź do zakładki KONFIGURACJE, wybierz metodę konfiguracji - Zdefiniowana.

Następnie wyszukaj według nazwy wcześniej utworzoną konfigurację.

Od tej chwili konfiguracja będzie automatycznie stosowana na urządzeniach podczas instalacji aplikacji.