Każdy użytkownik może zostać przypisany do określonej Grupy. Ta funkcja przydaje się do zarządzania dużą liczbą urządzeń i użytkowników, ponieważ umożliwia grupowanie użytkowników według podobnych wymagań i wykonywanie operacji na całych grupach.


 1. Aby zarządzać grupami przejdź do zakładki ZAAWANSOWANE.
 2. Następnie przejdź do zakładki ORGANIZACJA Grupy.
 3. Aby dodać nową grupę należy kliknąć odpowiednią ikonę na pasku akcji:
 4. Wprowadź Nazwę grupy. Nazwa powinna być bezpośrednio powiązana z funkcjami grupy, takimi jak: pracownicy w Londynie, pracownicy działu sprzedaży itp. Ułatwi to pracę administratora. Można również zdefiniować warunki SLA (Service Level Agreement). System udostępnia cztery szablony SLA: Basic, Gold, Platinum lub VIP, dla różnych priorytetów wsparcia. Po zdefiniowaniu SLA w wykazie urządzeń pojawią się następujące ikony, które umożliwiają sortowanie urządzeń zgodnie z poziomem wsparcia:
  • Podstawowy (Basic Service Level Agreement)
  • Złoty (Gold Service Level Agreement)
  • Platynowy (Platinum Service Level Agreement)
  • V.I.P. (VIP Service Level Agreement)
 5. W zakładce Użytkownicy, wybierz użytkowników przypisanych do grupy i kliknij Zapisz.


Dodatkowo należy ustalić poziom kompetencji danej grupy. Zakładka Role pozwoli określić zakres dostępu do funkcjonalności systemu FAMOC. System oferuje kilka podstawowych zestawów kompetencji, natomiast możliwe jest również tworzenie własnych ról systemowych.

Nowa grupa została utworzona i jest wyświetlana na karcie Grupy. Grupy można modyfikować i usuwać z FAMOC, naciskając odpowiednie przyciski.